מודעות עירוניות

מציג 33 עד 48 מתוך 386 נושאים.
« 1 2 3 4 5 »


עקרונות לבניית נציגות דיירים

לצפייה במידעון

תושבות ותושבים יקרים,
נציגות דיירים הינה מהרכיבים החשובים ביותר למימוש מוצלח של מתחם פינוי-בינוי! הסכמות בין השכנים ופעולה משותפת שלכם אל מול כל בעלי המקצוע תתן לכם את הכוח לנהל את הפרויקט באופן מיטבי עבורכם.

 

ראה מידע נוסף..


ד״ר מורן שויקה רבאו - מומחית ברפואת משפחה וגיל המעבר, מכבי שירותי בריאות, בהרצאה בנושא גיל המעבר ״איך לעבור אותו בשלום?״


איך לשמור על הבריאות:
היבטים רפואיים, חברתיים ופסיכולוגים.
הקלה וטיפול על תסמיני גיל המעבר.
מניעת מחלות כרוניות.

ראשון | 10.3.24 | 19:00 | מרכז רייך (האמוראים 1)

כניסה חופשית | מותנה ברישום מראש | מספר המקומות מוגבל.

להרשמה


מועד הבחירות: יום שלישי, י"ח באדר א` ה` תשפ"ד, 27.02.2024.
שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 08:00 בבוקר עד 16:00.


1.אדם השוהה בבית אבות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית יבנה, רשאי להצביע בקלפיות כלהלן:

 מספר הקלפי  מקום הקלפי מען הקלפי 
 145.0  החרוב 6  יבנה
     
     
     
     
     
     
 
 
2.אדם השוהה בבית האבות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי ויביא עמו אישור בכתב ממנהל המקום על היותו שוהה במקום, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
 • מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
 • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.אופיר רביע
מנהל הבחירות לעיריית יבנה
 
22.2.2024 
 

 
מתנדבי מד״א מזמינים אתכם לעמדת הסברה
איך להשתמש במכשירי הדפיברילטור ולהציל חיים!

חמישי | 22.2.24 | 16:00-20:00
ברחבת מתחם ״רוגובין״ יבנה 

 
עיריית יבנה מקימה יחידת כוננות רפואית לשעת חירום ומזמינה תושבות ותושבים להצטרף!
 
 • הירשמו לקורס עזרה ראשונה מציל חיים.
 • היקף הקורס: 6 שעות. תיק עזרה ראשונה יוענק למסיימים.
 • הקורס ללא עלות, מוגש כשירות לציבור ויבוצע ע"י מדריכי מד"א מוסמכים.
 • במסגרת הקורס תקבלו כלים מעשיים לעצירת דימומים ולטיפול בפציעות שונות.
 • מועדי הקורס ימסרו לנרשמים, מספר המקומות מוגבל.

להלן דוגמאות פתקי ההצבעה המודפסים שאושרו על ידי מנהל הבחירות:
פתקים לרשימות למועצת הרשות
 
א יבנה שלנו בראשות אלון רוזן
דף בתי ישראל בראשות שמעון זריהון
יש חוזה חדש ביבנה בהובלת ליאור ולי-אור
לב יבנאים בראשות אלי מזוז
מחל הליכוד בראשות עו"ד מאיר דהן
פה החינוך בראש רונית ארנפרוינד יבנה ליברלית 
קל יבנה במרכז בראשות רועי גבאי
רק יבנה למען התושבים
שס ש"ס בראשות פאלי כהן 
פתקים למועמדים לראש הרשות
 
רועי גבאי
אלי מזוז
אלון רוזן
 
לתשומת לב הציבור!
בהתאם להוראות הדין, כל פתק הצבעה מודפס שאינו בהתאם לדוגמאות לעיל הוא פתק פסול.
 
אופיר רביע
מנהל הבחירות
לעיריית יבנה
 
יבנה 14.02.2024 

מנהל הבחירות לעיריית יבנה
מ ו ד ע ה בדבר קולות פסולים

בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965 מובא להלן לידיעת הציבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור :

63. קולות פסולים: אלה יהיו קולות פסולים:
 1. פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50 (ב), במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות ;"
 2. פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע ;
 3. מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה ;
 4. ...
 5. מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות ;
 6. מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות ;
 7. מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד ; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתקים הנוספים לא יובאו בחשבון ;
 8. פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע ;
 9. פתק ריק שאין עליו ולא כלום ;
 10. פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;
 11. פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;
 12. (א) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61 (ג);                                                                     (ב) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו."
הערה 2: פתקי הצבעה מודפסים, חייבים להיות בהתאם לדוגמא שאושרה על ידי.
פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות בזה בהודעה נפרדת
בהתאם לסעיף 61(ג) , במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר בעט כחול אות הרשימה או האות עם הכינוי ותו לא ; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.
 
הסבר : פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
סעיף 63(12)(ב) המצוין לעיל קובע כי רק פתק אחד בכתב יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר הפתקים פסולים.
בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, חל סעיף 63 הנ"ל גם על הבחירות לראש הרשות.
 
מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף 7(ג) לחוק המוסיף על הוראות סעיף 63 הנ"ל:

7. (ג) על פתק ההצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו ההוראות אלה :
 
2. הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא ; לפי דוגמא שאישר מנהל הבחירות.
5. פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;
6. פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;
7. פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;
8. נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה - הקול פסול ;
9. נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה - פסולים שני הקולות ;
יבנה, 14.2.2024
 
אופיר רביע
מנהל הבחירות לעיריית יבנה

לצפייה בקובץ PDFהרכב ועדת הבחירות לראש הרשות ולמועצת הרשות

תפקיד שם משפחה שם פרטי נייד מען שנת לידה השתייכות סיעתית מספר זהות מייל
יו"ר חזות משה 054-9789106 סייפן 19 יבנה 1959 מקומי 055868152 moshehzt@gmail.com
חבר אסיאו אבי אברהם 050-8464547 שונית 10 יבנה 1986 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 300012002 avi@lia-law.co.il
מ"מ אלקסלסי שמעון 050-9876575 נעמי שמר 6 יבנה 1986 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 26549626 shimon.elkaslassi@gmail.com
חבר בועז ענבל 050-2090962 לוע הארי 28 יבנה 1981 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 040955676 inbalshalom@gmail.com
מ"מ יזהר טל 050-6886458 דולב 32 יבנה 1963 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 57988347 talizhar@gmail.com
חבר ביטון אבי 054-2262226 גלית 30 יבנה
יבנה למען התושבים בראשות שחר סימנה 051911055 com.gmail@298p
מ"מ כהן ליאור 052-7081895 התורן 12/35 יבנה 1976 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 033518861 lior4730@gmail.com
חבר מסינג חיים 052-2760000 חרוב 21 יבנה 1951 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 50938737 messing1@012.net.il
מ"מ פקל ליפשיץ טל 050-9966679 הצדף 12 יבנה 1982 יבנה במרכז בראשות רועי גבאי 053049755 tal.lif@gmail.com
חבר כהן בלסטקר מורן 054-9982426 הרשת 5/11 יבנה 1983 יבנה שלנו 039903828 morancohen.law@gmail.com
מ"מ שנהב תמיר 054-5588983 התורן 2 יבנה 1982 יבנה שלנו 066065194 tamir0912@gmail.com
חבר פז שמואל 050-5285807 זהבית 13 יבנה 1949 יבנה שלנו 003518610 paz@paz-law.co.il
מ"מ דבוש יפתח 052-509440 נעמי שמר 16 יבנה 1978 יבנה שלנו 031536378 iftah@i-dlaw.co.il
חבר מאושר ירושלמית 052-8676008 הנגב 88 יבנה 1957 יבנה שלנו 054586482 yerushalmitm@gmail.com
מ"מ ויצמן אהוד 052-5837313 לוע הארי 66 יבנה 1949 יבנה שלנו 079942553 ehudwe@gmail.com
חבר כהן רפאל 054-9789113 ז`בוטינסקי 7/2 יבנה 1964 ש"ס 058500703 falic@yavne.muni.il
מ"מ כהן יאיר 050-3010771 הצבעוני 49/2 יבנה 1988 ש"ס 301318762 yair.cohen@gmail.com
חבר דנינו יהודה 050-7577187 דוכיפת 2 יבנה 1990 ש"ס 203462247 yehuda.dn@gmail.com
מ"מ בנימין אשר 052-4402523 הנמל 2/11 יבנה 1992 ש"ס 204100309 0524402523ba@gmail.com
חבר מזוז אליהו 050-6450800 המסילה 5 יבנה 1984 יבנאים 039678271 elimazuz@gmail.com ; yavnaim2023@gmail.com
מ"מ פלוטקין יונתן 054-4626386 רבי יהודה הלוי 23/12 יבנה 1984 יבנאים 307066787 yoniplt@gmail.com
חבר מלכה דורון 050-8320420 דולב 22 יבנה 1976 יבנאים 038481958 doronlawm@gmail.com
חבר חזות משה 054-9789106 סייפן 19 יבנה 1959 מקומי 055868152 moshehzt@gmail.com
מ"מ הרוש רוני 052-6820147 מרגנית 8 יבנה 1964 מקומי 059056663 roniha1264@gmail.com
חבר פרץ אבי 054-2262226 גלית 30 יבנה - יבנה למען התושבים בראשות שחר סימנה 051911055 peretzavi298@gmail.com
מ"מ סימונה שחר 054-5749207 שבזי 25 יבנה 1973 יבנה למען התושבים בראשות שחר סימנה 015814577 shaa1984@walla.com
חבר דהן מאיר 050-6880036 הסירה 7/22 יבנה 1967 הליכוד 023531320 md@yavne.muni.il
מ"מ שומרון שטריט אליהו 054-6098600 משעול האלמוגן 5 יבנה 1964 הליכוד 059014332 elishomron100@gmail.com
חבר דדוש ליאור 050-2364488 הרצל 52 יבנה 1980 יבנה שלנו 031203888 liordadush@gmail.com
מ"מ דיין לי-אור
054-6617340
כחלית 4 יבנה 1981 יבנה שלנו 043390749

lee.or.d@gmail.com

מנהל הבחירות לעיריית יבנה
מודעה בדבר מועמדים לראשות הרשות המקומית ובדבר רשימות המועמדים למועצה כינוייהן ואותיותיהן

בהתאם לאמור בסעיף 54 (א)(1) לחוק הבחירות3, הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות לעיריית יבנה אשר יקוימו ביום י`ח באדר א`, התשפ"ד (27 בפברואר 2024) הוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה המפורטים מטה.
(ה) הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:
 
1. יבנה שלנו בראשות אלון רוזן וסימנה- א
 
מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. רוזן אלון איסר
 2. תורגמן סופיה רוחמה
 3. כהן יוסף
 4. כהן בלסטקר מורן
 5. מאושר ירושלמית
 6. מחני אלפרד
 7. זפרני שמילוביץ ורד
 8. אזארי-ויזל שגית רות
 9. בר עמוס מאיר
 10. אור שחף
 11. דניאל ניר
 12. ונונו יותם
 13. דוד אילת
 14. חודרלנד רן
 15. מנשה אביבה
בא כוח הרשימה הוא: רוזן אלון איסר , הגר ב גלית 30 , יבנה

2. רשימה בתי ישראל בראשות שמעון זריהון וסימנה- דף

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. זריהון אנדרגה שמעון
 2. קינדה אינדשהו ארז
 3. טגניה דסש
 4. סולומון אברהם
 5. בזה מריטו
 6. ג`נבר יצחק
 7. זריהון מלקמו אופיר
 8. איילין ג`רמנך אלי
בא כוח הרשימה הוא: זריהון אנדרגה שמעון הגר ב הדרור 9 דירה 4, יבנה
וממלא מקומו הוא: קינדה אינדשהו ארז , הגר ב דרך חג`ג` אהרון 1 דירה 12, יבנה

3. רשימה חוזה חדש ביבנה בהובלת ליאור ולי-אור וסימנה- יש

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. דדוש ליאור
 2. דיין לי-אור
 3. אביב עדי צילה
 4. קטן דוד עמיר
 5. רויזמן לגמן אלינה
 6. דרורי עודד
 7. סיני שי
 8. אטיאס רונן אברהם
בא כוח הרשימה הוא: דדוש ליאור הגר בהרצל 52 דירה 55, יבנה
וממלא מקומו הוא: ערב גיא שמואל , הגר בדליה רביקוביץ` 6 דירה 15, יבנה

4. רשימה יבנאים בראשות אלי מזוז וסימנה- לב

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. מזוז אליהו אלי
 2. מלכה דורון
 3. פינילס לימור
 4. מימרן מרדכי טל
 5. חמרי רחל
 6. פלוטקין יונתן
 7. נג`אתי מיטל
 8. אזולאי יוסי
 9. בסטקאר אליהו
 10. אלעד אדליסט רויטל
 11. אבוקרט ליאור יוסף
 12. סימן טוב כהן מורן
 13. שער דוד
 14. פרץ עופר
 15. קרואני ישראל
בא כוח הרשימה הוא: מזוז אליהו אלי , הגר ב המסילה 5 , יבנה
וממלא מקומו הוא: מלכה דורון, הגר ב דולב 22 , יבנה
 

5. רשימה הליכוד בראשות עו"ד מאיר דהן וסימנה- מחל

 1. דהן מאיר נסים
 2. למברסקי דוד
 3. פרידמן אלכסנדר
 4. זוהר מאי
 5. מוסקטל דינה
 6. שומרון שטריט אליהו
 7. מנטקה שבתאי
בא כוח הרשימה הוא: קיש יואב , הגר ב זוויתן 8, הוד השרון
וממלא מקומו הוא: סיסו צורי, הגר ב בנאי יוסי 48 דירה 5, רמלה

6. רשימה החינוך בראש - רונית ארנפרוינד יבנה ליברלית וסימנה- פה

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. ארנפרוינד רונית
 2. גד יואב
 3. אלון אילה
 4. שפירא גל דותן
 5. ששון ענת
 6. נבון זיו
 7. הרצברג אסתר
 8. נצר אורי
בא כוח הרשימה הוא: טופורובסקי בועז, הגר ב אלון יגאל 157 , תל אביב – יפו
וממלאת מקומו היא: ארנפרוינד רונית, הגרה ב הרדוף 46 , יבנה
 

7. רשימה יבנה במרכז בראשות רועי גבאי וסימנה- קל

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. גבאי רועי
 2. מסינג אברהם חיים יהודה
 3. בועז ענבל
 4. כהן ליאור
 5. שחר דוד
 6. ליפשיץ תם
 7. בסר ריחני שיר
 8. אוחנה אסף
 9. כנרי יונתן
 10. שרון לינה
 11. לוי ישראלי יפה
 12. ערן עוזי
 13. כהן קורבלניק רות
 14. לשם אבי
 15. אלימלך זהבה בובה
 16. דה-קסטרו אליהו
 17. שוילי רחל
 18. רבין יצחק
בא כוח הרשימה הוא: שרון רם, הגר ב ז`בוטינסקי 7 דירה 21, יבנה
וממלא מקומו הוא: דבורה אהוד עובדיה, הגר ב פרופ` רבל מישל 2 , רחובות

8. רשימה יבנה למען התושבים וסימנה- רק

מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. סימנה מלסה שחר
 2. פרץ אברהם
 3. איילאו עיינעלם
 4. כהן רחמים
 5. לובסיה וורקינש
 6. ביטוולין וורטאו
 7. קסה מולוקן
בא כוח הרשימה הוא: סימנה מלסה שחר, הגר ב שבזי 25, יבנה
וממלא מקומו הוא: פרץ אברהם, הגר ב פרופ` רבל מישל 2 , רחובות

9.  רשימה ש"ס בראשות פאלי כהן וסימנה- שס
 
מספר סידורי שם משפחה ושם פרטי
 1. כהן רפאל
 2. דנינו יהודה
 3. אשר בנימין אריאל
 4. אהרוני דוד
 5. בן עזרא שלמה
 6. גרדני עידן
 7. סואט אברהם
בא כוח הרשימה הוא: ביטון חיים, הגר ב ברקת 17, גבעת זאב
וממלא מקומו הוא: כהן רפאל, הגר ב דליה רביקוביץ` 14 דירה 21, יבנה

ו.   הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:
1. גבאי רועי
בא כוח ההצעה הוא שרון רם, הגר בז`בוטינסקי 7 דירה 21, יבנה
וממלא מקומו הוא דבורה אהוד עובדיה, הגר בפרופ` רבל מישל 2 , רחובות

2. מזוז אליהו אלי
בא כוח ההצעה הוא מזוז אליהו אלי , הגר בהמסילה 5 , יבנה
וממלא מקומו הוא מלכה דורון, הגר בדולב 22 , יבנה

3. רוזן אלון איסר
בא כוח ההצעה הוא רוזן אלון איסר , הגר בגלית 30 , יבנה
לקובץ הודעה PDF  

יבנה, 14.02.2024

אופיר רביע
מנהל הבחירות לעיריית יבנה

 
מצדיעים לנשות הברזל כולנו. יחד. בכל מצב
 
אורחת כבוד: ענבל ליברמן - רבש"צית קיבוץ ניר עם
 
מפגש פסגה חד פעמי אקטואלי, מצחיק, סוחף ומרגש של ארבע נשים עוצמתיות וחזקות שלא מפחדות לפתוח הכול, לדבר על הכול ולצחוק על הכול 
 
שלישי | 19.3.24 | היכל התרבות יבנה
19:30 התכנסות וכיבוד קל | 20:00 ברכות | 20:30 מופע
מחיר: 80 ש"ח
שי לכל משתתפת
 
רוני דלומי, מעיין אדם, חנה לסלואו, אילנית לוי
 

יצירה, סדנאות ופעילויות במגדל המים- סדנת יצירה, שעת סיפור, סדנת תיפוף, שתילת צמחים, עץ הברכות. שישי, 9.2.24, 14:00 במגדל המים, הגולן 1.  ללא עלות.               

ט"ו בשבט בשכונת נאות שז"ר- שני 22.1.24, 16:00, גינה קהילתית, רחוב הנשיאים 17. עלות: 10 ש"ח למשפחה

סדנת הכנת אדניות- שני 22.1.24, 16:45, מרכז תרבות, רחוב הדרור 20. עלות: 15 ש"ח

ט"ו בשבט לאזרחים ותיקים- שלישי, 23.1.24, 10:00, גינה קהילתית רחוב הדרור 20. ללא עלות

תיאטרון סיפור - פרח לב הזהב, שלישי, 23.1.24, 17:15, הספרייה עירונית. עלות: 30 ש"ח

סדנת אדניות לתליה- שלישי, 23.1.24, 16:30, 17:45, מרכז קהילתי מרגלית. עלות: 15 ש"ח

צומחים ומצמיחים קהילה בנאות שמיר- רביעי, 24.1.24, 16:30 מול הרצל 6. ללא עלות

תיאטרון סיפור- שלישי, 23.1.24, 17:15, ספרייה עירונית, שדרות דואני 6. עלות: 30 ש"ח 

צומחים ומצמיחים קהילה בנאות שז"ר- רביעי, 24.1.24, 16:30 רחוב הרצל מול הרצל 6. עלות: 79 ש"ח. 

הצגה - ביער, רביעי, 24.1.24, 17:30, היכל התרבות. עלות: 79 ש"ח

סיור ליקוט ובישול מהטבע- חמישי, 25.1.24, 10:00, מרכז קהילתי נאות שז"ר, הנשיאים 17. עלות: 60 ש"ח

גולי והגיטרה- חמישי, 25.1.24, 16:30, 17:30, מרכז קהילתי נאות שמיר, יהודה הלוי 16. עלות: 40 ש"ח

חוגגים ט"ו בשבט בבית סלומון- חמישי, 25.1.24, 17:00, מרכז קהילתי בית סלומון, רחוב נרקיס 3. עלות: 10 ש"ח

פעילות גומיקליי- ראשון, 28.1.24 17:00, 18:00, מרכז קהילתי ליפקין-שחק, רחוב השייטים 5. עלות: 20 ש"ח

נטיעות של תקווה בנווה אילן- שישי, 2.2.24, 13:00, בוסתן נווה אילן, מול השומרון 34. ללא עלות


פרטים נוספים בפייסבוק. ייתכנו שינויים בעקבות מזג האוויר 
הרשמה ורכישת כרטיסים באתר הרשת למרכזים קהילתיים www.matnasyavne.co.il

שירות השאלת ציוד לימי השבעה ללא עלות:

שולחנו, כסאות, מקרר, פלטות, מיחם, תאורה ועוד.

הקמת אוהל (עד 50 מ"ר, מתאים ל-90 איש)

בעלות סמלית - 700 ש"ח (ישולם על ידי המזמין ישירות לספק)
 

השרות יינתן למשפחות האבלות בימי השבעה בעיר יבנה

בנוסף, מעטפת רחבה למשפחות האבלות בשעתם הקשה
 
חייגו 054-3573522 או למוקד העירוני 106
מידע נוסף באתר המועצה הדתית.
 

המועצה הדתית יבנה מנגישה את השירות לתושבים
רחוב הלילך 6, יבנה, 08-9437151, datityavne@gmail.com, mdyv.org.il

יום ראשון | 28.1.24 | אשכול הפייס | רחוב האלון 39

הנכם מוזמנים להקרנת הסרט "הסיפור שלנו"

של גיבורת הסרט שורדת השואה תושבת העיר הגברת שרה וינשטיין.
שרה נולדה בשנת 1935 בפולין, היא הייתה ילדה ששרדה 3 שנים ביער מקפיא, איבדה את אמה ואביה בצורה מחרידה שהגיעה לארץ ישראל כשהיא בודדה בעולם.
שרה בחרה בחיים, באופטימיות האינסופית ובאהבה.
09:30 - כיבוד קל, התכנסות ודברי פתיחה
10:15 - הצגת מיזם "הסיפור שלנו"
10:30 - הקרנת הסרט
11:15 - סיכום ודברי תודה
 
בהשתתפות תלמידי בית הספר ואזרחים ותיקים.
מספר המקומות מוגבל - יש להירשם מראש, לפרטים והרשמה: ריקי גרשי 054-9789295 

  
  
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button