אות יקיר/ת העיר

 
עיריית יבנה מזמינה את תושביה להגיש מועמדות לאות יקיר/ת העיר
 
מטרתה של המסורת הינה להוקיר ואת תרומתם הייחודית של התושבים ואת עשייתם יוצאת הדופן למען העיר ותושביה.

תקנון לבחירת יקיר/ת העיר יבנה 2023:

עיריית יבנה תעניק אחת לשנה את אות "יקיר/ת יבנה" בטקס מיוחד שייערך סמוך ליום העצמאות, במעמד ראש העיר וחברי מועצה, לתושבים שתרמו תרומה משמעותית לקידום העיר יבנה והתפתחותה, או לחברה בכלל. האות יוענק בכל שנה לעד 3 גברים ונשים, ללא הבדל גזע, דת ולאום. בחירת המועמדים תיעשה בהתאם לתנאי הסף והמאפיינים הבאים:

תנאי סף מצטברים:

  • תושב יבנה לפחות 15 שנים.
  • מעל גיל 40.
  • לא הורשע בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון.
  • ניתן לקבל את האות רק פעם אחת בחייו של אדם.
  • האות לא יוענק לתאגיד מכל סוג אלא ליחיד בלבד.
  • האות לא יוענק לראשי רשויות מקומיות, חברי מועצה, חברי כנסת או שרים מכהנים.
  • האות לא יוענק לעובדי עירייה או עובדי תאגידים עירוניים.
  • לא ניתן להגיש את מועמדותו של אדם שנפטר.

קריטריונים לקבלת האות:

האות יוענק בגין אחד מאלה:
  1. פעילות ראויה לציון למען יבנה ותושביה, בלפחות אחד מהתחומים הבאים: חינוך, קהילה, חברה, תרבות, אמנות, דת, מורשת, יזמות, טכנולוגיה, מחקר \, אקדמיה, רפואה, איכות הסביבה, ביטחון, ספורט.
  2. פעילות שהשפיעה על העיר והאדירה את שמה, בתחומים הבאים: חינוך, קהילה וחברה, תרבות, אמנות, דת, מורשת, יזמות, טכנולוגיה, מחקר, אקדמיה, רפואה, איכות הסביבה, ביטחון, ספורט.
בסמכות ועדת האות, כהגדרתה בסעיף 5, להעניק את האות בגין פעילות בתחומים נוספים. ועדת האות רשאית לקבוע כי בשנה מסוימת האות יוענק בתחום אחד בלבד.  

נוהל הגשת מועמדות:

המועמדות לקבלת האות תוגש באמצעות טופס ייעודי להגשת מועמדות (נספח א) אשר יפורסם באתר האינטרנט העירוני. הטופס יוגש ידנית למזכירות עיריית יבנה או באמצעות המייל של לשכת מזכירות העירייה.

כל אדם, קבוצה או יישות משפטית, גם אם כתובתם רשומה מחוץ לעיר, רשאים להמליץ על מועמד העומד בתנאי הסף והקריטריונים לקבלת אות יקיר יבנה – ובלבד שיצרפו את הסכמתו בכתב לטופס הגשת המועמדות. על אף האמור, חברי
מועצה מכהנים אינם רשאים להגיש את מועמדותו של אדם.

העירייה תפרסם מדי שנה, כ-60 יום לפני יום העצמאות, באתר האינטרנט העירוני, ברשתות החברתיות, בתקשורת המקומית ועל גבי לוחות מודעות ברחבי העיר "קול קורא" להגשת מועמדות לקבלת האות וכן את תנאי הסף העיקריים והקריטריונים לקבלת האות. מועמדות שהוגשה לאחר המועד האחרון, או שהוגשה שלא באמצעות הטופס
הייעודי להגשת מועמדות – תיפסל באופן אוטומטי.
 
ועדת האות: תפקיד הוועדה להמליץ למועצת העיר על שמות מקבלי אות יקיר יבנה מתוך כלל המועמדים שהוגשו בעניינם טפסי מועמדות כשרים באותה שנה. טופס הגשת מועמדות כשר משמעו טופס שהוגש במועד.
 
דיוני הוועדה חסויים כדי לשמור על כבודם של המועמדים ולא יירשם פרוטוקול מלבד החלטה מנומקת. שמות המועמדים שלא הומלצו לא יפורסמו.
 
הרכב הוועדה:  ד"ר אהוד ויצמן- יו"ר הוועדה, עו"ד תם ליפשיץ, יהודה דנינו, משה חזות, דורון מלכה, עו"ד רם שרון, עו"ד מאיר דהן וכן 2-1 נציגי ציבור תושבי יבנה במעמד של משקיפים ללא זכות הצבעה. הרכב הוועדה אושר במועצת העיר. מינוי הוועדה יפקע ביום בו תאשר מועצת העיר הרכב ועדה אחר.
 
הוועדה תתכנס כ-30 יום לפני יום העצמאות כדי לבחור את המועמדים המומלצים לקבלת האות לאותה שנה. הבחירה תיעשה ככל שניתן בהסכמת כל חברי הוועדה, ולכל הפחות על דעת רוב חבריה. לצורך קיום הדיון תידרש נוכחות של לפחות 3 מחברי הוועדה. בעת כינוס הוועדה יונחו על שולחנה רק טפסי מועמדות כשרים. בישיבה לא יוצעו שמות מועמדים נוספים.
בסמכות הוועדה להחליט כי שמות מועמדים שלא הומלצו על ידה באותה שנה, יועברו לדיון בשנה הבאה. בסמכות הוועדה לחרוג מתנאי הסף מנימוקים מיוחדים (שיירשמו בהמלצתה למועצת העיר), ובלבד שההחלטה התקבלה ברוב של 80% מהמשתתפים בישיבת הוועדה. חבר/ת ועדה לא יביע את עמדתו בעניינו של מועמד אם קיים חשש לניגוד עניינים.

פרסום: המלצת ועדת האות תובא לאישור מועצת העיר. לאחר שהמלצת הוועדה אושרה במועצת העיר, תודיע מזכירות העירייה למקבלי האות. שמות מקבלי האות לא יפורסמו בציבור קודם לאישורה של המלצת הוועדה במועצת העיר והודעת המזכירות למקבלי האות. מועצת העיר לא תדון ולא תאשר שמות של מועמדים שלא הומלצו ע"י ועדת האות. שמות מקבלי האות לדורותיהם יונצח במקום ייעודי בספרייה העירונית ובאתר האינטרנט העירוני. 

מתן האות: האות יוענק ע"י ראש העיר בטקס בסמוך ליום העצמאות בהשתתפות חברי המועצה, חברי ועדת האות ומוזמנים נוספים. אם נפטר מועמד ממועד המלצת הוועדה ועד מועד הענקת האות, תקבל משפחתו של הנפטר את האות במקומו. מועמד שנבצר ממנו להשתתף בטקס קבלת האות, יוענק האות למשפחתו.

 
את טופס הגשת המועמדות והמסמכים הנלווים יש לשלוח במייל: yael@yavne.muni.il או בהגשה ידנית בעירייה לידי הגב` יעל יצחק-פור, מזכירות העירייה, שדרות דואני 50, טלפון לבירורים, 08-9433310. יש לצרף העתקים בלבד. חומר מקורי לא יוחזר. אין הוועדה מחויבת להשיב את החומרים שיוגשו.
 
מועד הגשת מועמדות: הסתיים (1 במרץ 2023)
 
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים. 
 

יקירי העיר משנים קודמות:

 
 

עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button