אגפים ומחלקות

רישום תלמידים לכיתות ז'

תהליך הרישום לכיתות ז` לשנה"ל תשפ"ה ומועדים חשובים:

לצפייה בשיבוצים (האתר יפתח לצפייה ביום 8.4.24 בשעה 10:00)

 • 13.2.24- יום פתוח בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר
 • 15.2.24- יום פתוח קריית החינוך ע"ש גינסבורג
 • 18.2.24- יום פתוח התיכון השש שנתי ע"ש נבון
 • 19.2.24- יום פתוח בית הספר הדמוקרטי
 • 20-29.2.24: מבדקים למסלולים ייחודים וכיתות מדעיות
 • 7.3.24: פרסום תשובות למבדקים 
 • 10-21.3.24: רישום אינטרנטי באתר הרישום
 • 8.4.24-18.4.24: פרסום השיבוצים (ערר ניתן להגיש במועדים אלה)  
 • 8-18.4.24: רישום תלמידים במזכירות בתי הספר
 • 9.5.24: פרסום תשובות לערעורים
תלמידי כיתות ו’ והוריהם שלום,
 
תקופה זו של השנה עומדת בסימן הרישום לחטיבת הביניים. מערכת החינוך בעיר יבנה שואפת להמשיך ולהוות גורם קהילתי משמעותי עבור תושבי העיר ומשפחותיהם, לקדם ערכים אישיים, חברתיים ואוניברסליים ולהוביל את תלמידיה למימוש עצמי, תוך טיפוח הכישורים הטבעיים של כל תלמיד ותלמידה. בתי הספר מכוונים להרחבת תחומי העניין של התלמידים ולהצמחתם להיות "לומדים עצמאיים".

מתוך תפיסה זו, נבנה תהליך רישום המאפשר שמירה על רצפים חינוכיים, בחירה מבוקרת של המוסד החינוכי ומנגנון וויסות, לצורך שמירה על איזון במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ה הרחבנו את היצע המגמות ואת המסלולים הייחודיים בבתי הספר בעיר לתחומים נוספים ביניהם: שפות, דיפלומטיה, דמוקרטיה ואקטיביזם ועוד. בתי הספר "אולפנת אורט יבנה" ובית החינוך "אורט נריה" פועלים בשנתיים האחרונות תחת רשת אורט המובילה פדגוגיה חדשנית לצד קידום מצוינות אישית, אנושית וערכית.

אולפנת אורט יבנה צפויה לעבור למבנה הקבע החדש במהלך שנה"ל הבאה, כמו כן, בניית בית הספר השש שנתי החדש בצפון שכונת נאות שמיר צפויה גם היא להתחיל במהלך שנה"ל הבאה. בתי הספר החדשים תוכננו באופן שיזמן יישום מודלים פדגוגיים חדשניים ייחודיים ואיכותיים. במהלך החודשים הקרובים יתקיימו בתוך בתי הספר תהליכים שונים שמטרתם הכנת התלמידים למעבר הצפוי.

לפניכם מידע על בתי הספר השונים, על מסלולי הלימוד הייחודיים ועל תהליך הרישום. מאחלים לכם המשך שנת לימודים משמעותית ותהליך מעבר מוצלח
 

בשנה הבאה יעמדו לבחירתכם ששה בתי ספר על יסודיים:
בזרם החינוך הממלכתי:

 • קריית החינוך ע"ש גינסבורג
 • תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון
 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר
 • בית הספר הדמוקרטי
 
בזרם החינוך הממלכתי-דתי:
 • בית חינוך אורט נריה 
 • אולפנת אורט יבנה

הליך הרישום:
הרישום יתקיים בדרך של "בחירה מבוקרת". הבחירה המבוקרת מאפשרת לכם, התושבים, הרחבת אפשרויות ובחירה בין בתי ספר שונים, זאת בכפוף למנגנון השיבוץ ועקרונות ויסות אשר יצוינו בהמשך ובהתאם ליכולות ולצרכים הפדגוגיים והעירוניים, במרחב החינוכי אליו הנכם משויכים. 

הערכים המובילים אותנו בתהליך זה הינם:

 • ערך הבחירה
 • ערך הקהילתיות
 • ערך השמירה על רצפים (רצפים פדגוגים בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים)
 • ערך ההוגנות- מתן הזדמנות שווה לתלמידים ממקומות שונים בעיר בבחירת בית הספר 

להלן פירוט לגבי מודל ה"בחירה המבוקרת:

כל הורה זכאי לבחור את בית הספר המועדף עליו והרשות תתחשב בבחירת ההורים ככל שהדבר ניתן.

לכל בית ספר יסודי נקבע בית ספר "עוגן" על פי הפירוט הבא:

 • קריית החינוך ע"ש גינסבורג: ביאליק, בן גוריון, מעיין, פרדס צפוני, רמות ויצמן.
 • תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון: אקולוגי, הירוק ע"ש רבין, מרחבים.
 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר: אלברט איינשטיין, אמנויות (ע"פ התכנון בשנה הקרובה יפעל במתחם בית הספר "ניצנים", תוך הפרדה בין בתי הספר). לתלמידים אשר מתגוררים בשכונת נאות שמיר תינתן עדיפות ברישום לבית הספר החדש ככל ויבחרו בכך.
 • בית הספר הדמוקרטי: הרישום לכיתה ז` מיועד לתלמידי בית הספר העולים מכיתה ו` וכן לנרשמים חדשים שעברו מפגש עם הנהלת בית הספר וקיבלו אישור לרישום וקיבלו אישור לרישום. אם יהיה עודף ביקוש תתקיים הגרלה
 • אולפנת אורט יבנה: יחידני, רמב"ם, נועם, כנפי אבירים.
 • ישיבת אורט נריה: יחידני, רמב"ם, נועם, כנפי אבירים.
לכל תלמיד/ה המשויכים לבית ספר ה "עוגן" יש זכות ראשונים להירשם אליו. בעת הרישום במערכת המקוונת תתבקשו לבחור את זרם החינוך (ממלכתי או ממלכתי-דתי). לאחר מכן יוצע לכם להירשם לבית ספר ה"עוגן". במידה והנכם מעוניינים ברישום לבית ספר אחר, תוכלו לציין זאת במערכת הרישום והרשות תבחן את בקשתכם.

במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר:

 • יופעלו שיקולים עירוניים כגון: צרכים מיוחדים, איזון מגדרי, מספר כיתות וכו`.
 • תינתן עדיפות לתלמידים המתגוררים סמוך יותר לבית הספר הנבחר.
 • במידת הצורך, במקרים מיוחדים תיערך הגרלה בין נרשמים.

השיבוץ לבתי הספר יעשה בתום תקופת הרישום:
(ולא בבחינת כל הקודם זוכה), תוך התייחסות להעדפות ההורים ובהתחשב באילוצי המערכת. תשובה סופית תשלח להורים בתאריך . 
 
הנחיות לגבי אופן ביצוע הרישום:
הנחיות לגבי אופן הרישום ולוח הזמנים לרישום ניתן למצוא בעמוד האחרון בחוברת.
הורים גרושים, פרודים ויחידניים, יש להעלות לאתר הרישום את המסמכים הבאים:
1. ספח ת.ז. פתוח של שני ההורים.
2. למלא באתר את הטופס "הורה עצמאי".
3. יש להחתים את ההורה הנוסף שאינו המשמורן החוקי של הקטין על הטופס שנמצא באתר - "אישור הורה שאינו אפורופוס".
4. במקרה של הורה יחידני - יש להציג תעודת לידה/אישור רלוונטי. 
 
חינוך מיוחד:
התלמידים ישובצו ע"י המחלקה לחינוך מיוחד במהלך חודש יולי.
שיבוץ לכיתות החינוך המיוחד אינו על-פי אזור רישום. לשאלות נוספות יש לפנות למחלקת חינוך מיוחד
בטלפון 08-9421414 או במייל meital@yavne.muni.il

מסלולי לימוד על-אזוריים ייחודיים בחטיבות הביניים:

המסלולים הייחודיים מהווים תוספת לתוכנית הלימודים המשותפת לכלל התלמידים בשכבה והם פתוחים לכל תלמידי העיר ללא תלות באזור הרישום. מספר המקומות במסלולים אלה מוגבל, נדרש לעבור ראיון ובדיקת התאמה.

בקריית החינוך ע"ש גינסבורג: מוסיקה, כדורסל, מחול, תקשורת, פרחי רפואה, כדורגל.

בתיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון: רובוטיקה, טניס, תיאטרון, אמנות, אקרובטיקה, אתלטיקה קלה, קולנוע.

בתיכון השש שנתי החדש בנאות שמיר: מסלול שפות, דיפלומטיה, תיאטרון אומנות.

תלמיד שיקבל אישור שעמד בהצלחה במבדקים, יבצע רישום אינטרנטי לבית הספר הרלוונטי ויקבל הודעת שיבוץ בהתאם.

כיתות מדעיות:

בבתי הספר נבון וגינסבורג פועלות כיתות מדעיות המצריכות תהליך קבלה מוקדם.
בביה"ס השש שנתי החדש בנאות שמיר פועלים מסלולים מדעים/טכנולוגיים, בהיקף שעות נרחב, המצריכים תהליך קבלה מוקדם.
בראיונות הקבלה לכיתות/ מסלולים אלה זכאי להשתתף כל תלמיד בעיר.
הרישום למבדקים לכיתות המדעיות או למסלול המדעי/ טכנולוגי מתבצע באמצעות בתי הספר.
פרטים בנוגע לרישום לכיתות ולמסלולים אלה ימסרו בערבים הפתוחים או במזכירויות בתי הספר.

הגשת ערר על שיבוץ:  ניתן יהיה להגיש ערעור במערכת פרסום השיבוצים שתהיה פתוחה בין התאריכים: 4-12 באפריל 2024. 

מידע על בתי הספר:

 • קריית החינוך ע”ש גינסבורג, האלון 39, יבנה, טלפון: 08-9437232
לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך, יש לבצע רישום בבית הספר.
הרישום יתקיים בין התאריכים .4-12.4.24
לרישום יש להיערך עם: צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב
הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.
 
 • תיכון השש שנתי ע”ש יצחק נבוןהדוגית 6, יבנה, טל. 08-6184082
לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך, יתקיים רישום בבית הספר.
הרישום יתקיים בין התאריכים ,4-12.4.24 באופן מקוון באתר בית הספר בכתובת info.mashov.navon.
לרישום יש להיערך עם: צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.

 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר, הרצל 21, יבנה, טלפון: 08-6144516

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך, יש לבצע רישום בבית הספר.
הרישום יתקיים בין התאריכים .4-12.4.24
לרישום יש להיערך עם: צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב
הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.

 • בית הספר הדמוקרטי, שדרות הציונות 12, יבנה, טלפון: 08-6178372

במידה ואתם מבקשים להירשם לבית ספר זה והנכם משויכים לבי"ס "עוגן" אחר (ילדיכם לא למדו בבית הספר הדמוקרטי עד כה) - תוזמנו לפגישה עם הנהלת בית הספר לצורך בדיקת התאמה לפרופיל בית הספר. לאחר אישורה ובמידת הצורך גם קיום הגרלה, תישלח אליכם הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך. השלב הבא הוא ביצוע רישום בבית הספר. הרישום יתקיים בין התאריכים 4-12.4.24 באמצעות מזכירות בית הספר. לרישום בבית הספר יש להיערך עם: צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.

 • בית חינוך אורט נריה, החבלבל 1, יבנה, טלפון 08-9437288 

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך, יש לבצע רישום בבית הספר. הרישום יתקיים בין התאריכים 4-12.4.24 ויתבצע באמצעות מערכת רישומון (הקישור ישלח לאחר פניה לבית הספר). לרישום יש להיערך עם: 
צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.

 • אולפנת אורט יבנה, רחוב החבלבל 1, יבנה

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה, באמצעות אגף החינוך, יש לבצע רישום בבית הספר. הרישום יתקיים בין התאריכים ,4-12.4.24 באמצעות מזכירות בית הספר ובתיאום מראש. לרישום יש להיערך עם: צילום תעודת זהות + ספח של שני ההורים, במקרה של הורים שאינם חיים יחד יש לצרף טופס כתב הצהרה חתום ע"י שני ההורים - הטופס באתר העיריה, צילום גיליון ציונים מחצית א` תשפ"ד, צילום תעודת סוף כיתה ה` שנה"ל תשפ"ג, תמונת פספורט, הודעת שיבוץ מאגף החינוך.
 
בהצלחה!
 
 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button