אגפים ומחלקות

רישום לעולים לכיתות ז'

תהליך הרישום לכיתות ז` לשנה"ל תשפ"ד ומועדים חשובים:

 
 • 25/4/23-30/3/23: רישום אינטרנטי באתר העירוני 
 • 22-14/5/23: פרסום השיבוצים באתר הרישום ותחילת רישום בבית הספר. 
 • 24/5/23-15/5/23:  ביצוע רישום בבית הספר.
 • 1/6/23: קבלת תשובות לערעורים

 

 
 
תלמידי כיתות ו’ והוריהם שלום,
 
תקופה זו של השנה עומדת בסימן הרישום לחטיבת הביניים. מערכת החינוך בעיר יבנה שואפת להמשיך ולהוות גורם קהילתי משמעותי עבור תושבי העיר ומשפחותיהם, לקדם ערכים אישיים, חברתיים ואוניברסליים ולהוביל את תלמידיה למימוש עצמי, תוך טיפוח הכישורים הטבעיים של כל תלמיד ותלמידה. בתי הספר מכוונים להרחבת תחומי העניין של התלמידים ולהצמחתם להיות "לומדים עצמאיים".

מתוך תפיסה זו, נבנה תהליך רישום המאפשר שמירה על רצפים חינוכיים, בחירה מבוקרת של המוסד החינוכי ומנגנון וויסות, לצורך שמירה על איזון במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר.

לקראת שנת הלימודים תשפ"ד הרחבנו את היצע המגמות ואת המסלולים הייחודיים בבתי הספר בעיר לתחומים נוספים ביניהם: טניס, רובוטיקה, כדורגל ועוד. בתי הספר "אולפנת יבנה" והישיבה התיכונית "נריה" פועלים, החל מתחילת השנה, תחת רשת "אורט" המובילה פדגוגיה חדשנית לצד קידום מצוינות אישית, אנושית וערכית.

בנוסף, אנו שמחים לבשר על פתיחתו של בית ספר על – יסודי ממלכתי חדש! העירייה החלה זה מכבר בהליכים לקידום בניית בית הספר, שיבנה בצפון שכונת נאות שמיר. במקביל, נבחנים מודלים פדגוגיים שונים, במטרה לאמץ לבית הספר מודל חינוכי חדשני, ייחודי ואיכותי. בשנתיים הקרובות יפעל בית הספר בתוך מתחם בית הספר "ניצנים" תוך הפרדה בין בתי הספר לטובת כלל התלמידים והצוות החינוכי.

במהלך החודשים הקרובים יתקיימו בתוך בתי הספר (היסודיים וחטיבות הביניים) תהליכים שונים שמטרתם הכנת התלמידים למעבר הצפוי.

לפניכם מידע על בתי הספר השונים, על מסלולי הלימוד הייחודיים ועל תהליך הרישום.

מאחלים לכם המשך שנת לימודים משמעותית ותהליך מעבר מוצלח.

בברכה,

מר רועי גבאי                    עשהאל שריר
ראש העיר                        מנהל אגף החינוך
 

בשנה הבאה יעמדו לבחירתכם ששה בתי ספר על יסודיים:


בזרם החינוך הממלכתי:
 • קריית החינוך ע"ש גינסבורג
 • תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון
 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר
 • בית הספר הדמוקרטי
 
בזרם החינוך הממלכתי-דתי:
 • ישיבת אורט נריה (בנים)*
 • אולפנת אורט יבנה (בנות)*
* לומדים בהפרדה מגדרית, שני בתי הספר מחנכים לאורח חיים דתי ולערכי ההלכה היהודית.

הליך הרישום: הרישום לבתי הספר יתקיים בדרך של "בחירה מבוקרת". הבחירה המבוקרת מאפשרת לכם, התושבים, הרחבת אפשרויות ובחירה בין בתי ספר שונים, זאת בכפוף למנגנון השיבוץ ועקרונות ויסות אשר יצוינו בהמשך ובהתאם ליכולות ולצרכים הפדגוגיים והעירוניים, במרחב החינוכי אליו הנכם משויכים .הערכים המובילים אותנו בתהליך זה הינם : ערך הבחירה, ערך הקהילתיות, ערך השמירה על רצפים (רצפים פדגוגים בין בתי הספר היסודיים לחטיבת הביניים) וערך ההוגנות - מתן הזדמנות שווה לתלמידים ממקומות שונים בעיר בבחירת בית הספר.

להלן פירוט לגבי מודל ה"בחירה המבוקרת:

כל הורה זכאי לבחור את בית הספר המועדף עליו והרשות תתחשב בבחירת ההורים ככל שהדבר ניתן.

לכל בית ספר יסודי נקבע בית ספר "עוגן" על פי הפירוט הבא:

 • קריית החינוך ע"ש גינסבורג: ביאליק, בן גוריון, מעיין, פרדס צפוני, רמות ויצמן.
 • תיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון: אקולוגי, הירוק ע"ש רבין, מרחבים.
 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר: אלברט איינשטיין, אמנויות (בשנתיים הקרובות יפעל במתחם בית הספר "ניצנים", תוך הפרדה בין בתי הספר). לתלמידים אשר מתגוררים בשכונת נאות שמיר תינתן עדיפות ברישום לבית הספר החדש ככל ויבחרו בכך.
 • בית הספר הדמוקרטי: הרישום לכיתה ז` מיועד לתלמידי בית הספר העולים מכיתה ו` וכן לנרשמים חדשים שעברו מפגש עם הנהלת בית הספר, קיבלו אישור לרישום ועלו בהגרלה (במידה ויהיה עודף ביקוש).
 • אולפנת אורט יבנה: יחידני, רמב"ם, נועם, כנפי אבירים.
 • ישיבת אורט נריה: יחידני, רמב"ם, נועם, כנפי אבירים.
לכל תלמיד/ה המשויכים לבית ספר ה "עוגן" יש זכות ראשונים להירשם אליו. בעת הרישום במערכת המקוונת תתבקשו לבחור את זרם החינוך (ממלכתי או ממלכתי-דתי). לאחר מכן יוצע לכם להירשם לבית ספר ה"עוגן". במידה והנכם מעוניינים ברישום לבית ספר אחר, תוכלו לציין זאת במערכת הרישום והרשות תבחן את בקשתכם.

במקרה של רישום יתר לאחד מבתי הספר:

 • יופעלו שיקולים עירוניים כגון: צרכים מיוחדים, איזון מגדרי, מספר כיתות וכו`.
 • תינתן עדיפות לתלמידים המתגוררים סמוך יותר לבית הספר הנבחר.
 • במידת הצורך, במקרים מיוחדים תיערך הגרלה בין נרשמים.

חינוך מיוחד:

התלמידים ישובצו ע"י המחלקה לחינוך מיוחד במהלך חודש יולי.
שיבוץ לכיתות החינוך המיוחד אינו על-פי אזור רישום. לשאלות נוספות יש לפנות למחלקת חינוך מיוחד
בטלפון 08-9421414 או במייל meital@yavne.muni.il
 
הורים גרושים, פרודים ויחידניים, יש להעלות לאתר הרישום את המסמכים הבאים:
 
ספח ת.ז. פתוח של שני ההורים, למלא באתר את הטופס "הורה עצמאי", יש להחתים את ההורה הנוסף שאינו המשמורן החוקי של הקטין על הטופס שנמצא באתר – "אישור הורה שאינו אפורופוס".
במקרה של הורה יחידני – יש להציג תעודת לידה/אישור רלוונטי.

מסלולי לימוד על-אזוריים ייחודיים בחטיבות הביניים:

המסלולים הייחודיים מהווים תוספת לתוכנית הלימודים המשותפת לכלל התלמידים בשכבה והם פתוחים לכל תלמידי העיר ללא תלות באזור הרישום. מספר המקומות במסלולים אלה מוגבל, נדרש לעבור ראיון ובדיקת התאמה.

בקריית החינוך ע"ש גינסבורג: מוסיקה, כדורסל, מחול, תקשורת, פרחי רפואה, כדורגל.

בתיכון שש שנתי ע”ש יצחק נבון: רובוטיקה, טניס, תיאטרון, אמנות, אקרובטיקה, אתלטיקה קלה, קולנוע.

תלמיד שיקבל אישור שעמד בהצלחה במבדקים, יבצע רישום אינטרנטי לבית הספר הרלוונטי ויקבל הודעת שיבוץ בהתאם.

כיתות מדעיות:

בבתי הספר נבון וגינסבורג פועלות כיתות מדעיות לתלמידים מצטיינים. בראיונות הקבלה לכיתות אלה זכאים להשתתף תלמידים שזהו בית ספר ה"עוגן" שלהם וכן תלמידים מבתי הספר: דמוקרטי, אמנויות ואיינשטיין בלבד.
 
 • תלמידי בתי הספר איינשטיין ואמנויות יוכלו להיבחן לכיתות המדעיות באחד מבתי הספר (גינסבורג או נבון) – על פי בחירתם, (זאת בנוסף לאפשרות להיבחן למסלול המדעי בבית הספר החדש שיפתח בנאות שמיר וישמש כבי"ס העוגן שלהם).
 • תלמידי בית הספר הדמוקרטי יוכלו להיבחן לכיתות המדעיות באחד מבתי הספר (גינסבורג או נבון) – על פי בחירתם. יש להירשם לבחינות בבית הספר הנבחר בלבד.
 • תלמידי החינוך הממלכתי - דתי המעוניינים לעבור ללמוד בזרם החינוך הממלכתי יוכלו להיבחן לכיתות המדעיות באחד מבתי הספר (גינסבורג או נבון) – על פי בחירתם. יש להירשם לבחינות בבית הספר הנבחר בלבד.
 • המבדקים לכיתות המדעיות בבתי הספר נבון וגינסבורג יתקיימו ביום שלישי, 21/3/23 בין השעות 13:00-17:00.
 • בבית הספר החדש שיפתח בנאות שמיר יפעל מסלול מדעי המיועד לתלמידים מצטיינים. הודעה על מועד הבחינות למסלול המדעי תימסר בהמשך לתלמידים ולהורים שישובצו לבית ספר זה.

הגשת ערר על שיבוץ:  ניתן יהיה להגיש ערעור במערכת פרסום השיבוצים שתהיה פתוחה בין התאריכים: 2-8 במאי 2023. 

מידע על בתי הספר:

 • קריית החינוך ע”ש גינסבורג, האלון 39, יבנה, טלפון: 08-9437232
לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר באמצעות מאגף החינוך יש לבצע רישום בבית הספר בין התאריכים 3-12/5/23.
 
 • תיכון השש שנתי ע”ש יצחק נבוןהדוגית 6, יבנה, טל. 08-6184082
לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר באמצעות מאגף החינוך יש לבצע רישום בבית הספר בין התאריכים 3-12/5/23.

 • בית הספר השש שנתי החדש בנאות שמיר, הרצל 21, יבנה, טלפון: 08-6184082 

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר זה הרישום יתבצע מול אגף החינוך בין התאריכים 3-12/5/23 בכתובת yavnehinuch@gmail.com או באמצעות הגעה לאגף (רחוב הנשר 11) בשעות קבלת הקהל.

 • בית הספר הדמוקרטי, שדרות הציונות 12, יבנה, טלפון: 08-6178372

(במידה וילדיכם לא למדו בבית הספר הדמוקרטי עד כה – תוזמנו לפגישה עם הנהלת בית הספר לצורך בדיקת התאמה לפרופיל בית הספר. לאחר אישור המנהלת (ובמידת הצורך גם קיום הגרלה), תישלח אליכם הודעת שיבוץ לבית ספר באמצעות אגף החינוך. הרישום יתקיים בין התאריכים 3-12/5/23 במזכירות בית הספר.

 • ישיבת אורט נריה, החבלבל 1, יבנה, טלפון 08-9437288 

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר באמצעות אגף החינוך, יש לבצע רישום בבית הספר. הרישום יתקיים בין התאריכים 3-12/5/23, הרישום מקוון באתר בית הספר.

 • אולפנת אורט יבנה, רחוב החבלבל 1, יבנה

לאחר קבלת הודעת שיבוץ לבית ספר באמצעות מאגף החינוך יש לבצע רישום בבית הספר בין התאריכים 3-12/5/23.
 
בהצלחה!
 
 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button