שקיפות מידע לתושב

מלגות מפעל הפיס ועיריית יבנה - חדש

מפעל הפיס – לוגו                                                                                                                           
 
 
קול קורא להענקת מלגות לימודים לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב
 
מועד הרישום הסתיים

(1) מטרה

1.1 . עיריית יבנה בשיתוף מפעל הפיס פועלי ם לקידום סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות
הפיס"
1.2 . במסגרת המיזם, מפעיל מפעל הפיס יחד עם עיריית יבנה תוכנית להענקת מלגות לימודים לסטודנטים העומדים בתנאי הנוהל, בשנת הלימודים האקדמית תשפ" ב ( 2021-2022 ) (להלן "התוכנית").
1.3 . גובה כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של 10,000 ₪.
1.4 . סטודנטים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן מוזמנים להגיש בקשה להשתתף בתוכנית, לצורך הענקת מלגות בשנת הלימודים האקדמית תשפ" ב ( 2021-2022 ) (להלן: "הבקשה"), והכל בהתאם להוראות תקנון זה.
1.5 עיריית יבנה תבדוק ותמיין את הבקשות העומדות בתנאי הסף ותגישם למפעל הפיס עד 5
בקשות.

(2) תנאי הסף

2.1 תנאי הסף ביחס לתוכנית במסגרת התוכנית, יהא זכאי למלגה רק סטודנט המקיים במצטבר את כל התנאים
הבאים:
הסטודנטים הינם תושבי ישראל ותושבי יבנה בתעודת הזהות.
במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:
  • הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי )ראשון או שני( המוכר ע"י המל"ג )רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה( או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל" ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
  • הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
  • הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
  • הסטודנטים ילמדו בכיתות י" ג - י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
  • הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.
2.2 במסגרת המיזם, הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב.
• לעניין סעיף זה, "פעולות התנדבות חברתית" – התנדבות למען הקהילה ללא תמורה, אשר אינן מהוות איוש של תפקיד בשכר ברשות המקומית ו/או בגוף אחר מטעמה.
2.3 הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס או מעיריית יבנה בשנת הלימודים תשפ"ב.
2.4 הסטודנט יבצע כחלק מהתכנית, ההתנדבות החברתית בהיקף של 20 שעות לפחו ת מתוך 140 שעות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב ויסיים עד לתאריך 30.6.2022 ההתנדבות בניהולה ובפיקוחה של עיריית יבנה.

(3) אופן הגשת הבקשות

3.1 . ניתן להגיש את הבקשות למלגה החל מיום 7.10.2021 ועד ליום 14.10.2021 בשעה 16:00 .
3.2 . יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה ולחתום על נספח ב`.
3.3 . עיריית יבנה ומפעל הפיס ידונו אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה כנדרש.
3.4 . עיריית יבנה רשאי ת שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.5 . עיריית יבנה רשאי ת שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
3.6 . עיריית יבנה רשאית לפנות למגישי הבקשות בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
3.7 המועמדים למלגה יזומנו לראיון אישי המהווה שלב סינון נוסף.
3.8 עיריית יבנה בשיתוף מפעל הפיס יעניקו לכל היותר 5 מלגות.
 
בברכת הצלחה,
צבי גוב ארי
ראש העיר
עיריית יבנה

פירוט מלגות לימודים לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ב

אגף לשירותים חברתיים

1 . שינוע אוכל בימי שישי
תיאור: כחלק מפרויקט בישול קהילתי בהובלת המרכז העירוני להתנדבות - "יבנאים למען יבנאים" שבו מתנדבים מהקהילה מבשלים עבור אזרחים ותיקים אנו זקוקים למתנדב אשר יסיע את האוכל מבית המבשל לבית הקשיש.
מיקום ההתנדבות: דינמי.
התדירות: כל יום שישי בין 4 ל 5 נסיעות.
גמישות: ניתן להעדר בתיאום מראש .
איש קשר: כנרת ולוטקר רכזת התנדבות.

2 . ריכוז פרויקטים במרכז העירוני להתנדבות-
תיאור: המרכז העירוני להתנדבות מהווה בית למתנדבים בעיר יבנה. תחת המרכז משימות שונות ומגוונות בתחום הקהילה וההתנדבות. ישנם פרויקטים רבים שנמצאים בצמיחה וכאלה שעתידים לצאת. המתנדב יסייע לרכזת ההתנדבות לתפעל את הפרויקטים השונים
וזאת לאחר חפיפה והדרכה של הרכזת.
מיקום ההתנדבות: במרכז העירוני להתנדבות ובמקרה הצורך מחוץ למרכז.
התדירות: כל יום רביעי 18:00-14:00
גמישות: ניתן להעדר בתיאום מראש .
איש קשר: כנרת ולוטקר רכזת התנדבות.

3 . ליווי לילדים במועדוניות של האגף לשירותים חברתיים-
תיאור: סיוע לימודי בהכנת שעורי בית וכן ליווי רגשי )משחק, שיחות( לילדי המועדוניות של אגף הרווחה והשירותים החברתיים.
ילדים ממשפחות מעוטות יכולת אשר זקוקים לתשומת לב, חיזוקים חיוביים וכן סיוע לימודי.
מיקום ההתנדבו ת: מועדוניות ברחבי העיר, בשכונות הוותיקות.
תדירות: המועדוניות פעילות בימים א-ה בין השעות 18-14
איש קשר: שירה רייניץ, מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

מרכז הצעירים

4 . גרפיקה, שיווק ופרסום מרכז הצעירים- תיאור: עזרה ביצירת גרפיקה לפעילויות ותוכן של מרכז הצעירי ם
• סיוע בשיווק ופרסום של פעילויות המרכז ברשתות החברתיות
• פתיחת עמוד טיק טוק ותפעול הדף
• סיוע בתפעול דף הפייסבוק והאינסטגרם של המרכז- עדכון מידע, תוכן פרסומי,
תמונות, סרטונים קצרים ותוכן שיווקי, כתיבת כתבות תוכן על פעילות המרכז, עזרה בהפקת ניוזלטר
אחת לחודש.
דרישות התפקיד:
  • לימודים לתואר ראשון/ שני: גרפיקה ממוחשבת, פרסום/ שיווק דיגיטלי/ שיווק טכנולוגי ו/ או ניסיון מעשי בגרפיקה ועיצוב, יכולות שיווק וחשיבה מקורית.
  • יחסי אנוש טובים, יצירתיות, יוזמה, ראש פתוח
  • יכולת עבודה עצמאית ונכונות לעבודת צוות מגובשת.
  • הכרות עם הקהילה הצעירה המקומית ביבנה- יתרון.
  • זמינות לשעתיים/ שלוש בשבוע
איש קשר: אביטל אמיגה – מנהלת מרכז הצעירים.

5 . מלגת מעורבות חברתית במרכז צעירים
תיאור: סיוע בהקמת פורום של הנהגה צעירה לגיבוש והוצאה לפועל של פעילויות לקידום מעורבות חברתית של צעירים למען הקהילה
• גיבוש של קבוצות שייכות מקהלי יעד שונים: חיילים משוחררים, סטודנטים, הורים צעירים
• ארגון והפקת ערבים קהילתיי ם/ פעילויות חברתיו ת לאוכלוסיית הצעירים ביבנה 18-40
• רתימת תושבי העיר להשתתפות בערבים הקהילתיים
דרישות התפקיד:
• בעל/ת יוזמה, בעל/ת יכולת הובלה ותקשורת בין אישית טובה עם מגוון רחב של גילאי ם.
• ניסיון בעבודה קהילתי ת
• ניסיון עם צוות מתנדבי ם- יתרון
• השתתפות באירועים הקהילתיים וזמינות לפעילות גם בשעות הערב בהתאם לדרישות
התפקיד.
• ניסיון בהפקת אירועי ם- יתרון
• זמינות לשעתיים/ שלוש בשבוע
איש קשר: אביטל אמיגה – מנהלת מרכז הצעירי ם.

6 . מלגת רכז מוסיקה
תיאור :
• איתור של צעירים מוכשרים הרוצים להתפתח בתחום המוסיקלי ו/או להשתתף באירועי
מוסיקה.
• סיוע בתפעול והפקה של אירועים מוסיקליים עבור צעירים בגילאי 18-40 .
• ליווי אישי של צעירים בתחום המוסיקלי בהתאם לצורך.
דרישות התפקיד:
• לימודים בתחום המוסיקה יתרון ו/או ניסיון מוסיקלי משמעותי
• בעל/ת יוזמה ויכולת הובלה ותקשורת בין אישית טובה עם מגוון רחב של גילים.
• ניסיון בעבודה קהילתי ת
• זמינות לפעילות גם בשעות הערב בהתאם לדרישות התפקיד
• ניסיון בהפקת אירועי ם- יתרון
• זמינות לשעתיים/ שלוש בשבוע
איש קשר: אביטל אמיגה – מנהלת מרכז הצעירי ם.
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button