מיקום מתקני מיחזור

כמות המיחזור מתוך פסולת העיר

הפסולת שאנו מייצרים מצטברת ומגיעה לממדים עצומים, תופסת מקום יקר ומבזבזת משאבים. יש ביכולתנו לצמצם את כמות הפסולת הזאת ולכן חשוב להפריד פסולת כבר בבית ולהשליך לפח המתאים.

העירייה פועלת במגוון דרכים לצמצום כמות הפסולת המיוצרת בעיר והמועברת להטמנה, תוך שמירה על ניקיון המרחב הציבורי. מכיוון שכל שכונה בנויה באופן שונה, אנו פועלים למתן פתרון הולם ויצירתי לכל שכונה, שיתאים לרצון התושבים, יגן על הסביבה וייתן מענה לשיקולים תפעוליים.
 
כמות המיחזור מתוך פסולת העיר - נתונים לשנת 2021 (משקל לפי טון):
 
נייר / קרטון-  2,604
פלסטיק - 116
זכוכית- 22
טקסטיל- 24.6
שמן מאכל- 19.5
אלקטרונית 3.18
גזם- 7,947
פח כתום- 81.34
 
סך הכל פסולת - 30,077
כמות פסולת למחזור- 10,818
שיעור מיחזור -35.97% 
 
 
מתקנים לאיסוף אלקטרוניקה
1 רחוב השומרון 20 צמוד למתקני הטניס שדה
2 רחוב האגוז מרכז מסחרי נווה אילן
3 רחוב הסחלב 1, מרכז מסחרי לב יבנה
4 רחוב הדרור 16, מרכז מסחרי
5 רחוב גיבוי ישראל, חניון העירייה 
6 רחוב הדייגים, בכניסה לביה"ס הירוק ע"ש רבין
7 רחוב הסירה, צמוד לבניינים 18-20
8 רחוב העוגן 3 בחנייה
9 רחוב הסנפיר, צמוד לביה"ס אומנויות ע"ש לאה גולדברג
10 רחוב הגלבוע 27 צמוד לחניות
11 רחוב הנמל פינת רחוב האלמוג
12 רחוב יהודה הלוי פינת רחוב הדוגית

מתקנים לאיסוף מיכלי נייר ועיתונים

1 אבוחצירא 7
2 האבוקדו
3 אביבית
4 אגוז 31
5 אהרון חג`ג` 1
6 אהרון חג`ג` 8
7 אהרון חג`ג` 34
8 אטד
9 אטד 3
10אטד 3
11 האלון 4
12 צלף
13 הדייגים 1
14 שדרות ירושלים
15 חטיבת גבעתי 4
16 האורן 14
17 שדרות דואני 7
18 הדוגית 23
19 דוכיפת 24
20 הדקל 2
21 הדרור 40
22 הדרור 43
23 האורן 5
24 האלון 62
25 האלון 29
26 האמוראים 12
27 הגולן 2
28 הגולן 2
29 הגולן 44
30 הגלבוע
31 הגלבוע 10
32 הגליל 56
33 הגלעד 21
34 הדוגית 31
35 הדוגית 13
36הדוגית 25
37 הדוגית 17
38 הדוגית 27
39 דולפין 24
40 הדייגים 1
41 הדייגים 2
42 הדייגים 3
43 הדרור 10
44 הדרור 50
45 הדרור 12
46 הדרור 46
47 הזית 3
48 חרמון 20
49 חרמון 3
50 הכלנית
51 הכרמל 2
52 הלילך 1
53 הלילך
54 המפרש 11
55 המפרש 5
56 המפרש 7
57 המשוט 10
58 המשוט 11
59 המשוט 14
60 המשוט 9
61 הנגב 2
62 הנגב 12
63 הנגב 24
64 הנגב 46
65 נופר 4
66 הנחל 3
67 הנחשול 21
68 הנחשול 18
69 הנחשול 19
70 הנחשול 19
71 הנמל 28
72 הנמל 42
73 הנרקיס 11
74 הנרקיס
75 הנשר 1
76 הסירה 20
77 הסירה 3
78 הסירה 5
79 הסירה 7
80 הסירה 18
81 העוגן 1
82 העוגן 2
83 העוגן 3
84 העוגן 13
85 העוגן 4
86 העוגן 7
87 העוגן 8
88 שדרות העצמאות 29
89 שדרות העצמאות 19
90 שדרות העצמאות 47
91 הערבה 35
92 הערבה 146
93 פטל 48
94 הצבעוני 31
95 הצבעוני 45
96 הצבעוני 5
97 הצדף 10
98 הצדף 1
99 הצדף 16
100הצדף 18
101 הר סיני 5
102 הראשונים
103 הרקפת 2
104 הרקפת 12
105 השומרון
106 השומרון
107 השומרון 30
108 השונית 3
109 השייטים 2
110 השרון 21
111 השרון 74
112 השרון 48
113 התורן 10
114 התורן 1
115 התורן 11
116 התורן 2
117 התורן 12
118 התורן 13
119 התורן 14
120 התורן 5
121 התורן 8
122 התורן 9
123 שדרות ז`בוטינסקי 3
124 שדרות ז`בוטינסקי
125 כליל החורש
126 הנשיאים
127 חרוב 30
128 נורית
129 יערה
130 יערה 12
131 הלילך
132 מבצע יונתן 4
133 מבצע עובדה
134 מורן 5
135 מלכי יהודה 10
136 מלכי ישראל
137 הנגב 1
138 הגלבוע 20
139 סחלב 19
140 אבו חצירא
141 התנאים 1
142נופר 2
143 נופר 25
144 נופר 28
145 נורית 36
146 הסנפיר 5
147 פטל
148 עדעד 64
149 עדעד 19
150 השרון 22
151 הגלעד 43
152 הצבעוני 5
153 פטל 50
154 עדעד 7
155 הדרור 56
156 העגור 2
157 הזמיר 7
158 ארז
159 הדס
160 ערמון 44
161 בוכריס
162 שדרות דואני 50
164 שדרות העצמאות 40
165 שדרות העצמאות 21
166 צלף 18
167 רוזמרין
168 רוזמרין 1
169 שבזי 44
170 שבזי
171 שבזי
172 שבזי
173 שדרות דואני 14
174 שדרות דואני 3
175 תלתן 51
176 תלתן 1
177 גיבורי החילמתקנים לאיסוף טקסטיל

1 חניית העירייה
2 שד` דואני 5-7 בחנייה
3 שד` דואני פינת משעול המנגו
4 רחוב הצלף ביה"ס הפרדס
5 רחוב הסחלב מרכז מסחרי
6 רחוב הסירה 18-20
7 רחוב הדייגים רחבת ביה"ס רבין
8 רחוב בוכריס 1
9 רחוב החרמון 14
10 רחוב הגלבוע ברחבת החנויות
11 רחוב האלון 60 בחנייה
12 רחוב האגוז מרכז מסחרי נווה אילן
13 רחוב השומרון מגרש הטניס
14 רחוב הנגב גני ילדים
15 רחוב הנגב 68 בחניה
16 שד` ירושלים ביה"ס רמות ויצמן
17 רחוב ארז חנות חלוקת הדואר
18 רחוב החרוב חניית בית ספר מעיין
19 רחוב השרון 1
20 רחוב הדרור ליד מאפיית שובע

מתקנים לאיסוף קרטון

1 מיני מרקט גלבוע
2 מרכז מסחרי הנשיאים
3 חניון עיריית יבנה
4 מעון יום ויצו רחוב הגלבוע -
5 שוק עירוני
6 בנק לאומי שבזי
7 קניון קנדי חניה
8 חניית הדואר
9 אמוראים 7
10 גלבוע ליד המכולות
11 שוק יבנה שד` העצמאות ליד הרכבת
12 לב יבנה 1 סחלב
13 לב יבנה 2 סחלב
14 משקאות אביב רחוב העמל
15 מרכז מסחרי נווה אילן אגוז
16 כל בו תורג`מן בוכריס
17 בית הכנסת מטה משה רחוב נופר
18 מרכז מסחרי האיריס
20 מרכז מסחרי שד` דואני
21 מבצע יהונתן בכניסה לרחוב
22 מלכי יהודה מלכי ישראל
23 גלבוע ליד מעון ויצו
24 הכרמל 2
25 רחוב התורן 7 - 9
26 ביה"ס רבין הדייגים
27 רחוב הדוגית 21
28 רחוב הדייגים 3
29 רחוב השייטים צמוד לבית כנסת
30 רחוב הצדף 7-9 צמוד לגנ"י
31 רחוב הסיפון בחניית גנ"י

מתקנים לאיסוף מיכלי זכוכית

1 רחוב השומרון בסמוך למגרש הטניס
2 רחוב הנגב בחניה מול המכולת השכונתית
3 שד` ירושלים בסמוך לחניות בית ספר רמות ויצמן
4 רחוב ארז בחניה בסמוך לתיבת הדואר
5 רחוב האגוז מרכז מסחרי נווה אילן בהמשך למתקנים
6 רחוב נורית פינת החרוב מול ביה"ס מעיין
7 רחוב הדרור 56 בסמוך למתקני האיסוף
8 רחוב הדרור 16 בחניה של מרכז מסחרי (היפר גדרה(
9 רחוב הסחלב בחלק המערב צמוד למתקני מחזור נייר ופלסטיק
10 רחוב הסחלב בחלק המזרחי צמוד למתקני המחזור נייר ופלסטיק
11 רחוב הגלבוע במרכז מסחרי צמוד למתקני המיחזור
12 רחוב הגלבוע צמוד לכניסה לביה"ס סיני
13 רחוב הכרמל צמוד למתקני הקרטון
14 חניית העירייה בסמוך למתקני המיחזור
15 רחוב שבזי סמוך לביה"ס אביר יעקב
16 רחוב הסירה בסמוך לבניינים - 18-20 מתקני מחזור
17 רחוב גיבורי החיל פינת רחוב הנמל
18 רחוב הנמל בסמוך לגני הילדים
19 רחוב הדייגים בשטח מיחזור בסמוך לביה"ס רבין
20 רחוב התורן בין בניינים 9-11
21 רחוב הנמל 10
22 רחוב המשוט צמוד למתנ"ס ליפקין שחק
23 מול הצומת בכניסה לחנייה
24 רחוב שונית


מתקנים לאיסוף אריזות- פחים כתומים

1 רחוב מבצע יהונתן צמוד לחניה
2 רחוב מבצע חירם צמוד למגרש משחקים
3 רחוב דוד אלעזר מול בית 20
4 מבצע תש"ח מול בית 12
5 שד` העצמאות 53 בחנייה האחורית
6 שד העצמאות 45 על המדרכה
7 שד` העצמאות 19 על המדרכה
8 מלכי ישראל פינת דוד אלעזר
9 מלכי יהודה צמוד לחניה
10 רחוב הגלבוע 942
11 רחוב הר סיני צמוד למקלט
12 רחוב הגלבוע מול בית מס` 4
13 רחוב הגלבוע צמוד למעון יום נעמת
14 רחוב הבשן פינת גלעד
15 רחוב הגלבוע צמוד למועדון אקים
16 רחוב הכרמל 22
17 רחוב החרמון 17
18 רחוב החרמון 16-14
19 רחוב החרמון 15
20 רחוב החרמון 3-7
21 רחוב החרמון פינת התבור
22 רחוב הגלבוע בכניסה לתחנת המשטרה
23 רחוב הנשיאים בניינים 5-7
24 רחוב צבעוני מול 43
25 רחוב צבעוני 10-12
26 רחוב צבעוני 6
27 רחוב צבעוני 2
28 רחוב צבעוני 9
29 בכניסה לצבעוני מצד שמאל
30 בכניסה לרחוב הסביון צמוד לבית כנסת
31 רחוב הרקפת 2
32 רחוב הרקפת 12
33 רחוב הנרקיס חניה של מועדון בית סלומון
34 הנרקיס 1
35 רחוב האיריס צמוד למכולות
36 בוכריס
37 בוכריס מול מקלט 6
38 בוכריס מול מגרש הכדורסל
39 בוכריס 3
40 חבצלת 1
41 הכלנית 2
42 שבזי 4
43 רחוב הדרור בחניה של הקיוסק יואב
44 רחוב הדרור 38 בחניה פנימית
45 רחוב הדרור 27
46 רחוב העגור סיטונאות מזוז
47 רחוב העגור 23 מול גני ילדים
48 רחוב דוכיפת 3
49 רחוב הדרור 33
50 רחוב דוכיפת 6 צמוד למגרש כדורסל
51 רחוב אהרון חג`ג` בחנייה מול 28
52 רחוב דוכיפת 7
53 רחוב אהרון חג`ג` בחניה מול 34
54 רחוב הדרור צמוד למאפיית שובע
55 דרור 1 בחניה מאחורי סדנא לאומנות
56 רחוב הנשר צמוד לגן ילדים
57 רחוב השחף מאחורי גן ילדים
58 רחוב הדרור 24
59 רחוב הזמיר 7
60 רחוב הדרור 19
61 רחוב הזמיר 4
62 רחוב הזמיר 1
63 רחוב הדרור 30
64 רחוב האלון צמוד לתיבות הדואר
65 רחוב האלון 21
66 חניה ביה"ס גינסבורג האלון
67 רחוב האלון פינת האורן בחניה
68 הערבה 451
69 רחוב הפיקוס
70 רחוב משעול הקטלב 51 בחניה
71 רחוב התאנה
72 רחוב התאנה מול בית 39
73 רחוב התאנה 4
74 רחוב הערבה 55 בחניה
75 רחוב הערבה פינת הזית
76 רחוב הזית 1
77 רחוב הזית צמוד לחניה
78 רחוב הדקל צמוד לבית אבות
79 רחב הדקל מול בית 2
80 רחוב משעול הקוקוס 7
81 רחוב המנגו
82 רחוב הערבה 2
83 רחוב האמוראים 1
84 רחוב האמוראים 2
85 רחוב האמוראים 6
86 רחוב האמוראים 14
87 חטיבת גבעתי 2
88 חטיבת גבעתי 6
89 חטיבת גבעתי 12
90 בכניסה לרחוב עדעד 32
91 בכניסה לרחוב עדעד 29
92 בחניה הפנימית עדעד 25/27
93 בחניה הפנימית עדעד 23
94 עדעד 8
95 עדעד 15
96 מול עדעד 5
97 עדעד 1 בכניסה לחניה
98 בכניסה חניה עדעד 38
99 רחוב עדעד 66
100 בכניסה לרחוב תלתן
101רחוב תלתן 61
102 רחוב תלתן 42
103 בכניסה לחניה ברחוב אטד
104 בכניסה לחניה של אטד 2
105 בחניה הפנימית של אטד 2
106 רחוב צלף ליד ביה"ס פרדס
107 בכניסה לחניה רחוב צלף 5
108 בכניסה לרחוב נופר 26
109 בחניה הפנימית של נופר 24
110 בחניה האחורית נופר 28
111 בחניה הפנימית של אטד 1
112 בחניה הפנימית של אטד 3
113 בחניה של ביהכנ"ס מטה משה נופר
114 בכניסה לחניה של נופר 1
115 בכניסה לחניה רחוב תורמוס 10
116 בכניסה לחניה של רחוב נופר 4
117 רחוב תורמוס פינת הפטל
118 בכניסה לחניה מול רחוב הסחלב 5
119 בחניה הפנימית רחוב סחלב 3
120 תורמוס פינת הפטל (כניסה לביה"ס(
121 בכניסה לחניה פטל 6
122 בכניסה לחניה פטל 28
123 בחניה מאחורי דואני 16 כניסה מרחוב הפטל
124בחניה האחורית דואני 14 כניסה מרחוב הפטל
125 בחניה האחורית דואני 10 א כניסה מרחוב הפטל
126 בחניה האחורית דואני 10 ב בכניסה מרחוב הפטל
127 בחניה האחורית דואני 8 כניסה מרחוב הפטל
128 חניה רחוב עולש פינת הפטל
129 חניה רחוב העולש היכל תרבות
130 חניה האחורית נופר 32
131 בכניסה חניה הפטל 50
132 בכניסה לחניה רחוב סחלב מרכז מסחרי לב יבנה
133 דואני 31 בחניה
134 בכניסה לחניה שד` דואני חניה הנחל 1
135 בחניה הפנימית רחוב הנחל
136 בכניסה לחניה רחוב דואני 13
137 בכניסה לחניה דואני 17
138 ז`בוטינסקי צמוד לביה"ס נועם
139 ז`בוטינסקי אגוז מרכז מסחרי
140 גולן 2
141 חניה פנימית רחוב יערה
142 רחוב שומרון מול 32
143 רחוב שומרון מול 89
144 רחוב השרון מול
145 רחוב השרון 1
146 שד` ירושלים פינת הנגב
147 רחוב הנגב צמוד ל 4 הגנים
148 רחוב הנגב (מרכז חניות (
149 רחוב אגוז 31
150 רחוב נורית 86
151 רחוב נורית בחניה מאחורי מרכז יום לקשיש
152 בכניסה לרחוב האבוקדו
153 בכניסה לחניה רחוב החרוב
154 רחוב החרוב 5
155 מרכז מסחרי אגוז
156 רחוב האזוב בחניה של הדואר
157 שד` ירושלים ביה"ס רמות ויצמן
158 רחוב הדייגים בחניה ביה"ס רבין
 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button