הקצאת מקרקעין

תבחינים להקצאת מקרקעין ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית ללא מכרז
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות של משרד הפנים להלן יובאו תבחינים להקצאת מקרקעין ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית בפטור ממכרז.

1. מטרת השימוש יהיו כדלקמן:

רווחה, תרבות, ספורט, בריאות, מדע, חינוך שאינו חובה ע"פ החוק, דת, חינוך חובה ע"פ החוק.
לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח.
לא עשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית.
לא יעשה שימוש בקרקע הנוגד הוראות כל דין.

2. אופן השימוש:

תועדף פעילות הנותנת מענה/שירות לקהל רב יותר של אנשים בהתחשב בהשלכות הסביבתיות של הפעילות, יחד עם זאת יילקח בחשבון מס` אנשים מינימלי נשוא השירות, יעד השימוש והצורך במקרקעין למטרת השימוש. 
תועדף פעילות שנועדה לשרת/לחזק ככלל קהל יעד ו/או את האזור הסמוך לנכס ו/או את תושבי העיר בפרט ובהתחשב באופי הפעילות ובצורכי העיר. 
תועדף פעילות המתפרשת על פני זמן רב בשעות היום מאחרת בהתחשב בהשלכות הסביבתיות של הפעילות. תועדף פעילות ע"י גוף לו ניסיון ניכר ו/או סניפים רבים מאותו סוג. 
תבחן סוגית קיומה של פעילות דומה באזור נשוא ההקצאה והצורך בהרחבת השירות ו/או ההקצאה באזור המבוקש. 
תינתן עדיפות למוסדות ציבוריים אשר להם הצלחה מוכחת בתרומה למען הקהילה בתחום השימוש המבוקש. 
הצלחה מוכחת תבחן ע"י פעילות המבקש בעיר וברחבי הארץ, מספר סניפים הפועלים, סוג הפעילות, קהל היעד והיקפו, אישורים ע"י גופים רלוונטיים בדבר הצלחת הפעילות ותרומתה לקהילה. 
תועדף פעילות לה הצורך הרב ביותר בהקצאה, הן מבחינת נגישות, צורך של התושבים הסמוכים לקרקע, מהות השימוש, צורך מיוחד של הרשות ועוד. 
הערכים הנ"ל יקבעו ע"י החלטת ועדת הקצאות ע"י שקילת כל מקרה לגופו, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים .
ועדת ההקצאות תעביר המלצותיה למועצת הרשות אשר תקבע האם השימוש המבוקש הינו השימוש המיטבי של הקרקע עבור הצורך שנקבע. בין כמה דרישות לאותו נכס, תבחן ועדת ההקצאות את הניצול המיטבי ע"פ האמור לעיל.  

3. התאמת השימוש המבוקש לסביבה:

על השימוש המבוקש להיות מתאים לאופי הסביבה, הסמוכה לנכס ולצרכי התושבים שבהם, וכי אין בפעילות משום הכבדה בלתי סבירה על תושבי האזור. 
תבחן קיומן בתחום הרשות המקומית של אותן פונקציות לגביהן מבוקש השימוש, ולאור זאת נחיצותן. 
תבחן הסוגיה כי בתחומי הרשות קיימים ופועלים מגוון שירותים לרשות ונשמר פוטנציאל הקרקעות להפעלת שירות מסוג זה ו/או אחר. 
יש לבדוק כי בקרבת הנכס לא מתקיימת פעילות זהה או דומה במטרותיה ו/או בקהל היעד שלה, בנכסים עירוניים ו/או שאינם עירוניים, אלא אם כן מדובר בפעילות בעלת ביקוש רב, קיים צורך ממשי בהרחבת היקפה באזור זה תוך שימוש בנכס נוסף.
על השימוש להתאים להגדרות התכניות החלות ע"פ חוק התכנון והבניה התש"ה 1965. 
לא תאושר אלא בקשה התואמת את נתוני הנכס לצורכי השימוש המבוקש מבחינת שטח, נגישות, אופי ועיצוב, המבנה וכדומה על מנת שנתוני הנכס לא יהיו מכשול להשגת מטרות ההקצאה והפעילות מד אחד, וכן ע"מ שלא יימסר שטח מעבר לצורכי הפעילות אשר ניתן היה להקצותו לשימוש אחר. 
יש לשקול האם ההקצאה מאפשרת ניצול יתרת הקרקע ו/או אחוזי הבניה במידה וקיימים לשימושים ציבוריים אחרים ונוספים. 
לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה, אולם רשאית ועדת ההקצאות להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, שינוי הפרוגרמה, ניתן יהיה לשוב ולדון בבקשה שהוגשה, ללא הצורך בהגשתה שנית (זולת הגשת מסמכים מעודכנים).

4. תקופת ההקצאה:

 תקופת ההקצאה לא תעלה על 25 שנים + אפשרות להארכה בתקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת. 

5. שיקולים נוספים:

 בנוסף רשאית ועדת הקצאות להתחשב בנימוקים עניינים רלוונטיים ומיוחדים שיובאו בפניה בהתאם לצורכי השעה ולבעיות חדשות שעשויות לעמוד בפניה בתחום הקצאת הנכסים העירוניים ובלבד שוועדת ההקצאות תפרט בכתב את האופן שבו שקלה שיקוליה וקבלת החלטתה.
 
 
בנוסף לאמור ולמען הסר ספק - תבחינים אלה באים להוסיף על דרישות נוהל משרד הפנים.

עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button