אגפים ומחלקות

חוק רישוי עסקים ומטרותיו

 מהו רישיון לניהול עסק?
 • חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה- 1995 בקבלת רישיון על ידי הרשות המקומית.
 • הרישיון לניהול העסק הוא אישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
 • רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור
 • אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית
 • ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצו סגירה, קנסות גבוהים ולמאסר
 • החוק מחייב את בעל העסק להציג את הרישיון במקום בולט בעסק

מי חייב ברישיון עסק?

 • כל אדם, או תאגיד כמו חברה פרטית או ציבורית, עמותה, מלכ"ר, רשות או גוף כלשהו המנהל עסק אשר מוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995
 • כל שינוי בעסק או בבעליו מחייבת הגשת בקשה חדשה כמפורט להלן:
 • הגדלה או הקטנת שטח העסק
 • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפרטים
 • שינוי בבעלות - תוספת שותף, העברת בעלות וכדומה
 • שינוי בעלות במקרה פטירה של בעל העסק הנפטר והעברתו לידי בן זוג, הורים, או לידי צאצאיו של הנפטר. תוקפו של הרישיון הקודם יחשב עד היום שבו היה פג תוקפו, אלמלא נפטר בעל העסק, או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם.

מטרות החוק:

חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 נועד לשמור על המטרות המפורטות להלן:
 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים- באחריות איכות הסביבה
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות-באחריות משטרת ישראל
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו-באחריות משרד הכלכלה והתעשיה
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות- באחריות משרד החקלאות.
 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים- באחריות משרד הבריאות
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות- באחריות הרשות לכבאות והצלה
 7. קיום דינים נוספים כמפורט בצו רישוי עסקים
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm#med0 ( קישור לחוק רישוי עסקים)
 

חלוקת הצו לקבוצות הרישוי:

לכל קבוצה ישנה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי וליד כל עסק מסומן איזה גורמים נדרשים לאשר את העסק לפני מתן הרישיון.
סך הכול ישנם כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי ביניהם מסעדות, אטליזים, בתי קפה, מזנונים מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל מיני סיווגים, ייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכדומה.
בצו רישוי עסקים מחולקים העסקים ל-10 תחומי עיסוק כדלהלן:
קבוצה 1: בריאות רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה 2: דלק ואנרגיה
קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4: מזון
קבוצה 5: מים ופסולת
קבוצה 6: מסחר ושונות
קבוצה 7: עינוג ציבורי נופש וספורט
קבוצה 8: רכב ותעבורה
קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10: תעשייה מלאכה כימיה ומחצבים
 

סוגי רישיונות עסק:

רישיון לצמיתות

רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
לאחר תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, בוטלו רישיונות לצמיתות ותוקף רשיון העסק השתנה ע"פ צו רישוי עסקים.

רישיון תקופתי

רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/ שלוש שנים/ חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 (התוספת הראשונה).

היתר זמני

היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.

רישיון זמני

רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס). תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
דוגמה: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים, אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רישיון רק לשנה.
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button