אגפים ומחלקות

גני ילדים

מנהלת המחלקה: נטע-לי קרוצ`י
כתובת: הנשר 11, יבנה.
טלפון: 08-9327328, 08-9425570, 08-9425559
 
מערכת החינוך הקדם יסודית בעיר יבנה, בשיתוף משרד החינוך, מקדמת פעילויות חינוכיות מגוונות בגני ילדים. הגן מספק מענה מיטבי לצרכים החברתיים, הרגשיים, המוטוריים והקוגניטיביים של הילדים מאפשר מיצוי יכולותיהם, מפתח את היצירתיות הטמונה בהם ומרחיב את תחומי התעניינותם, בסביבה פיזית בטוחה, עשירה בגירויים מכבדת ותומכת.
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, להקנות ערכים ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליות.

הצוות החינוכי בגני ילדים מקדם תהלכי חקר ולמידה של הילדים ומרחיב את עולמם באמצעות פעילויות מכוונות ובהתייחס לחוויות מזדמנות. נושאים ותכנים שונים נלמדים בהתאמה לגיל הילדים, להתפתחותם ולנטיות ליבם.

גני ילדים עירוניים:

בשנה"ל תשפ"ג 145 גנים מתוכם:
73 גני חובה ממלכתיים וממלכתיים דתיים
64 גני טרום חובה ממלכתיים וממלכתיים דתיים
17 גני חינוך מיוחד
10 גנים במסגרות המוכר שאינו רשמי
2 גני חב"ד (חובה וטרום חובה)

תוכניות לימודים:

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית-לימודית, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגנטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות.
מערכת החינוך הקדם- יסודית מחוייבת ופועלת לטיפוח ארבעת תחומי הליבה, שנבנים סביב הציר המרכזי של ההוראה בגן הילדים, לוח השנה העברי, ימי חג, מועד ומסורת הנלמדים בגישה רב תרבותית. מסגרת החינוך הממלכתית-דתית (גני חמ"ד, גני נועם וגן חב"ד) מקנה גם את יסודות החינוך לאמונה, ללימוד תורה ולקיום מצוות.
לתשומת לבכם: תוכניות הלימודים ניתנות לשינויים. תקופה זו מביאה עימה צורך בגמישות והתאמת תוכניות הלימודים, דרכי העבודה וההוראה לנוהל משרד הבריאות ולמציאות המשתנה.

אשכולות הליבה הם:

*כישורי שפה*מתמטיקה*מדעים*אומנויות: מוסיקה, אומנות חזותית, תאטרון. כמו כן נרכשים כישורי חיים הכוללים: חינוך לביטחון אישי ובטיחות בדרכים, חינוך לבריאות וחינוך גופני.
הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית בתחומי היצירה והאומנות ובאמצעות המשחק לסוגיו: משחק סוציו-דרמטי, משחקי בניה (קונסטרוקציה), משחקי חשיבה, משחקי חברה תנועה ועוד. ילדי הגן רוכשים מיומנויות למידה בהתאם ליכולותיהם לקראת היותם לומדים עצמאיים.

1. תשתית לקראת קריאה וכתיבה:

הינה אחת מתוכניות הליבה המופעלות בכל גני הילדים ומטרה חשיפת הילדים לרכיבי השפה הדבורה והכתובה, ידע על אותיות, קשר אות צליל, מכוונות לספר, ארגון סביבה אוריינית ועוד. המפגש עם ספרים וחומרים כתובים אחרים מקדם תהליכים אופייניים כתשתית לקראת כתיבה וקריאה.

2. חשיבה מתמטית:

תכנית ליבה העוסקת בטיפוח גישה חיובית למתמטיקה, חשיפה לאוריינות מתמטית, הכרת מושגים מתמטיים ושימוש נכון בהם בגישה אינטגרטיבית משמעותית. כלל הגנים ביבנה מצוידים בערכת לבני די-ג`י אשר מהווה מודל מוחשי, סדרתי ורציף של המבנה העשרוני.

3. חינוך מוסיקלי:

המוסיקה מפתחת את היכולות והכישורים הבסיסיים של הילד תוך שילוב היבטים רגשיים, קוגניטיביים ומוטורים. כלל הגנים בעיר נהנים מפעילות העשרה מוסיקלית הניתנת ע"י מורות מוסמכות לריתמוסיקה. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, לשירה, לנגינה ולתנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

4. חינוך גופני:

תכנית החינוך הגופני בגיל הרך עוסקת בפיתוח המודעות לגוף ולתפקודו בסביבה, שיכלול התמצאות במרחב, שיכלול יכולת תנועה, ביסוס הערכה עצמאית וכד`. שיעורי התנועה מועברים במסגרת התל"ן לכלל ילדי העיר ומטרתם לעודד את הילדים לאמץ אורח חיים בריא ופעיל. השיעורים מועברים ע"י מורים מוסמכים לתנועה בגיל הרך.
 

תכניות העשרה:

1. סל תרבות:

כלל ילדי הגנים נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון, שכולל מופעים מתחומי האומנות, התאטרון, המוסיקה והספרות. התוכנית תורמת להרחבת האופקים, להעשרה חברתית ורוחנית, לפיתוח טעם אישי אורייני, להגברת המעורבות, לסובלנות ולפיתוח הקשב.

2. "ספריית פיג`מה":

ספריית פיג`מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים ייעודים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית שנוסדה ע"י קרן הרולד גרינספון, פועלת בכל גני הילדים ביבנה בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי ובגני החינוך המיוחד. חלוקת הספרים דרך גני הילדים מאפשרת לגננת להציג את הספרים בפני ילדי הגן, לחבר בין קריאה בבית לבין הפעילות בגן וליצור מעגל ילד-גננת-הורים התורם לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים. במסגרת התוכנית מקבל כל אחד מילדי הגן במהלך השנה כשמונה ספרים במתנה, יחד עם הכוונה לפעילות ערכית, אוריינות חווייתית שתחזק את הקשר בין הבית לגן.

3. אורח חיים בריא:

בריאות טובה היא תנאי חיוני להתפתחותו והתקדמותו המיטבית של כל ילד וילדה. בריאות הילדים בגיל הרך מושפעת מהסביבה הפיזית והחברתית בה הם חיים. עיריית יבנה בשיתוף משרד החינוך, מייחסת חשיבות רבה לקידום אורח חיים בריא בגן הילדים, מתוך אמונה כי ההשקעה בקידום נושא הבריאות בגן הילדים בתחומי התזונה, החינוך הגופני, ההיגיינה והרווחה הנפשית תקדם הטעמת אורח חיים בריא החל מהגיל הצעיר כחלק מכישורי החיים שהם רוכשים בבית ובמסגרת הגן. לארוחה המשותפת יתרונות רבים והיא מהווה מוקד למידה בגן במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי שיח, נימוסי שולחן, אסתטיקה ערכי שיתוף ויכולת בחירה תוך חשיפה למגוון טעמים חדשים.
94 גנים ביבנה הוסמכו כגנים מקדמי בריאות

4. גן ירוק:

מחלקת גני ילדים באגף החינוך בעיריית יבנה פועלת לקידום החינוך הסביבתי בגני הילדים. כחלק ממהלך זה, התווה תהליך הסכמה "לגן ירוק". ההסמכה ל"גן ירוק" מטעם משרד לאיכות הסביבה והאגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך ניתנת לגן על התנהלותו ה"ירוקה" לאורך השנה, ומושתת על תכנית מובנית להנחלת ערכי סביבה לילדים, פיתוח המודעות לסביבה והפיכת ילדי הגן לאזרחי המחר כנאמני סביבה. בגן ירוק מיישמים ערכים אקולוגים כגון: פליאה מהטבע, כבוד לטבע ולסביבה וממחזרים מכלי משקה, סוללות משומשות ונייר. הילדים בגן חוסכים במים, מונעים רעש ונמנעים משימוש בכלים חד פעמיים.
בעיר יבנה 43 גנים הוסמכו כגנים ירוקים, גן אחד הוסמך כגן ירוק מתמיד ו- 5 גנים נמצאים בתהליך למידה לקראת הסמכתם כגנים ירוקים.

5. שחמט:

תוכנית השחמט לגני החובה בעיריית יבנה היא תכנית העוסקת בהקניית הרגלי חשיבה והתנהגות באמצעות משחק השחמט, בפיקוח מחלקת גני הילדים בעיריית יבנה ומשרד החינוך. התוכנית פותחה ע"י חברת "אשכולות חשיבה" והותאמה לגיל הרך.

6. מרכז מדע טכנולוגי:

מרכז המדע והטכנולוגיה לגיל הרך ביבנה פועל כמוזיאון מדע המאפשר לילדים לחוות ולהתנסות. מטרת המרכז היא טיפוח והעשרה של גני החובה בעיר. יצירת למידה משמעותית מתוך התנסות, הכרת תחומים מדעיים והכרת חוקרים חשובים. הילדים מוזמנים לשמוע לראות, לדמיין ,לערוך ניסוי, ליצור דגמים, לעיין בספרים וכדומה. הפעילות במרכז פונה למגוון סגנונות למידה ובכך מאפשרת לכל ילד למצוא את דרכו האישית ללמידה משמעותית במרכז.

7. תכנית "גוגלה":

כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את ההתפתחות של הילדים בחינוך הקדם יסודי, אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת. השימוש בכלים הממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם המתוקשב (עולם המחשבים) שלתוכו הם גדלים, כדי שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בדרך הטובה ביותר שתמצה את מלוא יכולתם. הכלים שפותחו לצורך זה הם כלים עכשוויים המותאמים להתפתחות הילדים, ליכולותיהם ולתחומי התעניינותם.

8. סדנה לאומנות:

הסדנה לאומנות ביבנה משמשת כמרכז עירוני לכל תחומי האומנות הפלסטית. בגלריית הסדנה מוצגות תערוכות של מיטב אומני ישראל, לצד תערוכת אמני יבנה בכל שכבות הגיל. כלל תלמדי גני חובה בעיר משתתפים לאורך השנה במספר פעילויות בסדנה לאומנות. הפעילויות כוללות ביקור בתערוכה ,"שיח גלריה" וסדנה מעשית.

9. קודקוד בחינוך

תוכנית קודקוד בחינוך היא תוכנית לטיפוח חשיבה מתמטית בחינוך הקדם-יסודי. זוהי תוכנית ייחודית תוך-גנית לקידום תחום המתמטיקה גני הילדים באמצעות ליווי והדרכה, מתן כלים מקצועיים למנהלות הגנים במתודות הוראה מגוונות לעבודה במליאה, בקבוצה ובאופן פרטני. התוכנית מתבצעת במימון מלא של העירייה.

10. תוכנית אור

תוכנית אור רב תחומית, היא תוכנית שמטרתה העשרה, חיזוק מיומנויות לימודיות וחינוך לכישורים חברתיים-רגשיים לילדים בגיל שנה עד 8. התוכנית מתקיימת בגני הילדים ביבנה, בשיתוף עיריית יבנה, מחלקת החינוך, התוכנית הלאומית 360 ומפקחות משרד החינוך.
 

רשימת גני ילדים 

שם הגן

כתובת

גן כרמל

חרמון 10

גן הר מוריה

גלבוע 42 

גן סביון

האיריס 1

גן טללים

מלכי ישראל 1

גן סנונית

מלכי ישראל 1

גן לילך

לילך 1

גן צבעוני

הצבעוני 1

גן סייפן

השחף 6

גן זמיר

השחף 6

גן פשוש

הנשר 9

גן שחף

הנשר 9

גן חוחית

הדרור 14

גן דוכיפת

הדרור 14

גן עגור

הדרור 26

גן דרור

הזמיר 1

גן אנפה

הזמיר 1

גן חב"ד אור שרה

החבלבל 6

גן חב"ד אור אליהו

השקמה 27

גן צופית

הדרור 23

גן חוגלה

הדרור 23

גן יונה

הדרור 25

גן תור

הדרור 25

גן גפן

תאנה 11

גן תאנה

תאנה 11

גן שקמה

שקמה 1

גן צאלון

הדס 38

גן אילנות

הדס 38

גן הנגב

הדס 38

גן אשל

הדס 38

גן חרוב

אבוקדו 1

גן ברוש

הנגב א` 1

גן הרדוף

הנגב א` 1

גן דם המכבים

 הנגב א` 1

גן גומא

גומא 1

גן גלית

גומא 1

גן מורן

לוע הארי 19

גן דפנה

לוע הארי 19

גן שקד

הפטל 1

גן תלתן

עדעד 1

גן רעות

עדעד 1

גן נופר

תלתן 1

גן סחלב

תלתן 1

גן מיתר

חטיבת גבעתי 8

גן צליל

חטיבת גבעתי 8

גן פטל

הפטל 1

גן תורמוס

הפטל 1

גן דולפין

הדייגים 6

גן אדווה

הדייגים 6

גן מפרשית

הדייגים 6

גן דוגית

הדייגים 6

גן התורן

הדייגים 6

גן הדייגים

הדייגים 6

גן אפיק

הדייגים 9

גן שניר

הדייגים 9

גן ירדן

הדייגים 9

גן מעיין

הדייגים 9

גן לי-גל

הדייגים 9

גן דר

הדייגים 9

גן ים

הדייגים 9

גן נחל

הדייגים 9

גן שייטים

השייטים 3

גן עוגן

השייטים 3

גן מצפן

השייטים 3

גלים

השייטים 3

גן קורל

השייטים 6

גן ריף

השייטים 6

גן כסיף

הדוגית 22

גן שירת הים

הדוגית 22

גן תכלת

הדוגית 22

גן בת גלים

הדוגית 22

גן פנינה

הדוגית 22

גן בת הים

הדוגית 22

גן נעמן

הצדף 7

גן כנרת

הצדף 7

גן גן דן

הצדף 7

גן חופית

הנמל 19

גן צדף

הנמל 19

גן שונית

הנמל 21

גן אלמוג

הנמל 21

גן סיפון

 הנמל 34

גן נחשול

 הנמל 34

גן סירה

 הנמל 36

גן נמל

הנמל 36

גן יובל

הנחשול 4

גן טל

הנחשול 4

גן מלחים

הנחשול 4

גן פלג

הנחשול 4

גן סנפיר

הנחשול 4

גן דג הזהב

הנחשול 4

גן כוכב הים

הנחשול 4

גן מעגן

הנחשול 4

גן בראשית

הנחשול 4

גן איתן

הנחשול 2 א`

גן סער

הנחשול 2 א`

גן ציונות

הנחשול 2 א`

גן נתן אלתרמן

 יהודה הלוי 6

גן לאה גולדברג

יהודה הלוי 6

גן נעמי שמר

 יהודה הלוי 6

גן עגנון

יהודה הלוי 6

גן אליעזר והגזר

יהודה הלוי 8

גן מיץ פטל

יהודה הלוי 8

גן איה פלוטו

יהודה הלוי 8

גן איילת מטיילת

יהודה הלוי 8

גן ידידות

דוגית 4

גן אחווה

דוגית 4

גן עצמאות

 דוגית 4

גן הרצל

דוגית 4

גן ברקת

דוגית 4

גן חושן

דוגית 4 

גן יצחק שמיר

נעמי שמר 5

גן אחדות

נעמי שמר 5

גן שיר

נעמי שמר 7

גן סיפור

נעמי שמר 7

גן צלצולי פעמונים

רחל המשוררת 5

גן אהובה עוזרי

רחל המשוררת 5

גן רחל המשוררת

רחל המשוררת 7

גן עוזי חיטמן

רחל המשוררת 7

גן חרות

דבורה עומר 3

גן תפארת

דבורה עומר 3

גן מקהלה עליזה

הרצל 9

גן פיל פילון

הרצל 9

גן ספיר

הרצל 9

גן דבורה עומר

הרצל 31

גן דליה רביקוביץ

הרצל 31

גן מנגינה

הרצל 31

גן שירה

הרצל 31

גן מרכז מדעי

נחליאלי

 
עיריית יבנה מכבדת זכויות יוצרים ועושה את מירב המאמצים לאתר בעלי זכויות בפרסומים ו/או צילומים המגיעים אליה. אם זיהיתים צילום ו/או כל פרט שיש לכם זכויות בו/בהם, אנא פנו אלינו לבקש לחדול מהשימוש בו/בהם באמצעות כתובת dorit@yavne.muni.il
ראשי מפת אתר פנייה למנהל האתר יוטיוב עקבו אחרינו באפליקציה
הצהרת נגישות
The Butterfly Button